Inteligentne miasto – Twoje miasto! Ruszył konkurs ICC!

Data publikacji: 20.03.2020 r.

Część załączonej wiadomościInteligentne miasto – Twoje miasto!
Ruszył konkurs ICC!

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ma przyjemność zaprosić do udziału w konkursie „Intelligent Cities Challenge” (ICC). Wyłoni on sto miast, które otrzymają wszechstronne wsparcie na drodze do zmian na miarę wysoko rozwiniętej, a zarazem zielonej Europy. Zgłoś do udziału swoje – niech pozna je cały świat!

Aby w miastach żyło się lepiej

DWyobraź sobie jedno z miast w Łódzkiem. Być może to Twoja rodzinna miejscowość. Pomyśl, jak może wyglądać za kilka lat. My widzimy je pełnym zieleni, z przemyślanie zorganizowaną przestrzenią publiczną i takim, w którym każdy ma dobrze płatną pracę i możliwości rozwoju. Wydaje Ci się, że to niemożliwe? Gdyby miasto miało poradzić sobie samo ze wszystkimi wyzwaniami, które do tego prowadzą, mogłoby się to nie udać, jednak może ono liczyć na pomoc. Oferuje ją Komisja Europejska, która podjęła wyjątkową inicjatywę: „Intelligent Cities Challenge” (ICC). Jest to 2,5-letni program, który zapewni wielowymiarowe wsparcie we wdrażaniu zaawansowanych technologii. Dotyczyć będą one takich obszarów jak m.in.:
•    mobilność, czyli rozwój transportu i logistyki;
•    ekologia, a w tym odnawialne źródła energii i czysty przemysł (w tym ekologiczna produkcja);
•    digitalizacja, czyli wprowadzenie e-administracji, zwiększenie dostępu do danych online;
•    rozwój osobisty i zawodowy (podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, przekwalifikowanie, satysfakcjonujące zatrudnienie);
•    opieka zdrowotna i bezpieczeństwo,
•    zarządzanie kryzysowe.
Nad przebiegiem zmian czuwać będzie konsorcjum, którego liderem jest Technopolis Group.

 

Dlaczego warto zgłosić swoje miasto do ICC?

Sto miast, które zostaną wybrane do udziału w ICC, będzie mogło korzystać z różnych form pomocy. Wśród nich znajdą się:
•    porady światowej klasy ekspertów – regionalni specjaliści zapewnią indywidualnie dopasowany program, który będzie oparty na zbiorowym doświadczeniu ekspertów pracujących przy ponad 100 strategiach inteligentnych miast;
•    konwencje wspólnotowe, które poprowadzą od rozmowy do działania – regularne spotkania w celu porównania efektów, słuchania światowej klasy mówców, przechodzenia przez szkolenia, ale również wspólnego świętowania sukcesów i podejmowania kolejnych wyzwań;
•    innowacyjne narzędzia online, motywujące i ułatwiające regularne prowadzenie prac – wirtualne wsparcie w kluczowych zakresach (np. tworzenie baz danych, przełamywanie barier rynkowych dla MŚP, znajdowanie nowych modeli biznesowych) oraz możliwość informowania obywateli o dotychczasowych postępach prac;
•    współpraca z miastami-mentorami w celu nawiązania partnerstwa – zarówno w kraju, jak i za granicą miasta-uczestnicy zyskają możliwość korzystania z mentoringu miast-latarni, które własnym przykładem wskazują drogę do tytułu „Intelligent City” (Inteligentne Miasto). To również szansa na nawiązanie międzynarodowej współpracy w zakresie nauki, handlu itp.

 

Kto może zgłosić się do udziału w konkursie?

Do udziału w ICC mogą aplikować miasta z państw członkowskich UE, mające powyżej 50 tys. mieszkańców (chyba że wniosek składa konsorcjum miejskie). Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku angielskim (wnioski złożone w innym języku zostaną wykluczone) i zawierać list poparcia od burmistrza (burmistrzów w przypadku konsorcjum). Co ważne: aplikacje mogą składać jedynie lokalne organy władzy publicznej (np. gminy, okręgi), które są odpowiedzialne, finansują lub wdrażają politykę/program miasta z obszaru:
•    transformacja cyfrowa,
•    inteligentne miasto,
•    zrównoważony rozwój obszarów miejskich.
Zgłaszający powinni od razu wyznaczyć 3 osoby (jedną z obszaru miasta i dwóch przedstawicieli lokalnego ekosystemu), które przez dwa dni w tygodniu skupią się na realizacji inicjatywy ICC jako zadania o wysokim priorytecie.
Obecnie wyznaczony termin składania wniosków upływa 6 maja 2020 r. Komisja Europejska monitoruje na bieżąco sytuację w UE i na świecie, dlatego termin składania wniosków może ulec zmianie. Więcej informacji o inicjatywie wraz z formularzem aplikacyjnym dostępne na stronie: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/.
 


Zapraszamy do udziału w konkursie. Zmieniaj Łódzkie razem z nami!
 

 

 
Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top