Unijne dotacje dla profilaktyki nowotworowej

Data publikacji: 13.03.2020 r.

Część załączonej wiadomościUnijne dotacje dla profilaktyki nowotworowej

 

Czy wiesz, że każdego roku blisko 13 tys. Polaków słyszy diagnozę: „rak jelita grubego”? Co gorsza, dla około 70% z nich jest już za późno na skuteczne leczenie. Równie pesymistycznie rysuje się sytuacja innych osób z diagnozą nowotworową. Aby zapobiegać takim scenariuszom, Fundusze Europejskie wspierają działania prozdrowotne. Już wkrótce UMWŁ rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie dla programów profilaktyki nowotworowej. Tym razem na rozdysponowanie czeka ponad 3,77 mln zł.

Nowy konkurs – nowa szansa na dotacje

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza kolejny konkurs o dofinansowania w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Nabór wniosków potrwa od 6  do 20 kwietnia 2020 r. O środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ) mogą starać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie. Należą do nich m.in.:
•    jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich stowarzyszenia i fundacje;
•    podmioty wykonujące działalność leczniczą (wg ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej);
•    instytucje naukowe i jednostki badawczo-rozwojowe;
•    organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej z doświadczeniem w tym zakresie.
 

 

Profilaktyka kluczem do zdrowia

Unijne dofinansowanie można przeznaczyć na działania, które wspierają i uzupełniają Program profilaktyki raka jelita grubego, a w tym:
•    działania zachęcające do badań;
•    usługi zdrowotne: badania kolonoskopowe wraz z zapewnieniem dojazdu i opieki dla osób niesamodzielnych;
•    programy edukacyjne zwiększające świadomość społeczną.
Adresatami projektów muszą być mieszkańcy województwa łódzkiego, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności powyżej 50. roku życia, kwalifikujący się do objęcia programami profilaktycznymi. Dodatkowo trzeba uwzględnić osoby spełniające kryteria określone w Załączniku nr 14 do Regulaminu.


Chcesz wiedzieć więcej? Informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

 

 
Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top