Unijne dotacje dla Pałacu w Kutnie

Data publikacji: 06.03.2020 r.

Część załączonej wiadomościUnijne dotacje dla Pałacu w Kutnie

 

W Kutnie znajduje się Pałac Saski Augusta III. Dziś to praktycznie jedyny zachowany w Polsce zabytek z czasów unii polsko-saskiej, która przypada na lata 1697 – 1706 i 1709 – 1763. Miasto Róż postanowiło zadbać, aby przyszłe pokolenia mogły podziwiać go na własne oczy, a nie tylko na zdjęciach i rysunkach w książkach. Dzięki wsparciu ponad 10,5 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich, Pałac odzyskuje dawny blask, a wraz z nim Ratusz i ich otoczenie.

Kutno – miasto róż i królewskiego pałacu

Kutno znane jest jako Miasto Róż. Swój przydomek zawdzięcza bogatej  „różanej tradycji. To właśnie z Kutna pochodzi wielu znanych hodowców róż, a miasto obchodzi coroczne Święto Róży.  Niewiele osób wie, że w połowie XVIII w. znalazło się na trasie nowego traktu pocztowego. Stało się tak w wyniku zmian wprowadzonych przez króla Augusta III. Na jego rozkaz droga, która prowadziła z Drezna przez Wrocław do Warszawy, została zastąpiona biegnącą dawnym średniowiecznym szlakiem, na którym leżało właśnie Kutno. Po tej zmianie dwór królewski potrzebował miejsc do noclegu i odpoczynku. Zaproponowano postawienie nowych stacji postojowych w Kleczewie i Kutnie. Tym sposobem w 1750 r. zbudowano Pałac Saski, a dokładniej Pałac podróżny Augusta III (inaczej pocztowy, Post Palaise), który znajduje się przy dzisiejszym pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 19 i ul. Narutowicza 2. Niestety, z biegiem lat popadał on w coraz większą ruinę. W 2003 r. zabytkowy budynek uległ częściowemu spaleniu, ale w 2011 r. został w całości wykupiony przez Miasto Kutno, które postanowiło przywrócić mu dawną świetność.

 

Unijne dotacje dla Łódzkiego z każdej epoki

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 znalazły się środki dla każdego regionu Polski, również dla Łódzkiego. Dzięki temu Kutno zyskało możliwość pozyskania unijnej dotacji na odnowienie najstarszej historycznie części miasta. Na projekt „Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie” Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ), którymi zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Projekt zakłada:
•    remont i przebudowę (w tym częściową odbudowę i rozbudowę) ze zmianą sposobu użytkowania Pałacu Saskiego – m.in. stworzenie części muzealnej poświęconej królowi Augustowi i XVIII-wiecznym podróżom, sali konferencyjnej i kuchni saskiej przeznaczonej do warsztatów;
•    przebudowę Ratusza wraz z remontem;
•    budowę dwupoziomowego pawilonu ekspozycyjnego w miejscu dawnej wozowni (znajdą się tam wystawy okresowe i stałe, m.in. dotyczące historii Kutna, z wykorzystaniem technik multimedialnych) oraz 3 łączników, w tym podziemnego – pozwolą one zwiedzać wszystkie budynki bez wychodzenia „pod chmurkę”;
•    dostosowanie ww. budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
•    zagospodarowanie przyległego do nich terenu w celu zwiększenia atrakcyjności dla turystów i mieszkańców Kutna.

 

Prace trwają, pieniądze czekają

Zakończono już zadania związane z rewaloryzacją i wykonywaniem fundamentów w zachodniej i południowej części Pałacu. Prace budowlane i konserwatorskie w samym budynku wciąż trwają. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. W 2019 r. wykonano m.in. konstrukcję dachu w nowym Pawilonie Ekspozycyjnym, a pomiędzy pawilonem i budynkiem ratusza wybudowano łącznik. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć dalszych sukcesów przy realizacji dofinansowanego projektu i czekać na dzień, w którym będziemy mogli zwiedzać kutnowski Pałac Saski.

 

 
Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top