Webinarium 15. Akcja konsultacja, czyli pomoc przy konkursach B+R!

Data publikacji: 19.07.2019 r.

Część załączonej wiadomościWebinarium 15. Akcja konsultacja, czyli pomoc przy konkursach B+R!

 

Nasze bezpłatne webinaria trwają! Tematem piętnastego spotkania była Akcja Konsultacja, czyli bezpłatne porady dla firm, które chcą wziąć udział w konkursach B+R. Naszymi gośćmi byli: Barbara Ziółek - kierownik zespołu specjalistów prowadzących konsultacje w ramach projektu Centrum Pomocy Przedsiębiorcy oraz Michał Błaszczyk - prezes Spiżarni Rydzyńskiej, uczestnik ubiegłorocznej edycji Akcji Konsultacji. Przedstawiamy odpowiedzi na pytania, które zadaliście podczas webinarium. Zapraszamy do lektury i obejrzenia nagrania!

 

czy konsultacje są płatne dla przedsiębiorcy?

Projekt ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Jako element polityki informacyjnej w ramach RPO WŁ 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020.

 

 

kto może uczestniczyć w konsultacjach? Czy muszą to być właściciele przedsiębiorstwa?

W konsultacjach z ekspertem mogą brać udział maksymalnie 3 osoby ze strony przedsiębiorstwa. Mogą to być osoby, które:

zostały umocowane do reprezentowania przedsiębiorstwa na podstawie KRS lub innego właściwego dokumentu rejestrowego,
są pracownikami przedsiębiorstwa i posiadają upoważnienie/pełnomocnictwo do udziału w konsultacjach, które zostało udzielone przez osoby z punktu wyżej.
Ponadto, udział w konsultacjach mogą wziąć osoby, które posiadają upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone przez osoby pierwszego podpunktu, pod warunkiem, że będzie w nich uczestniczyć przynajmniej jedna osoba wskazana powyżej. Tożsamość uczestników zostaje zweryfikowana przez pracownika COP przed rozpoczęciem każdej konsultacji.
 
 
 

jaką formę powinno mieć upoważnienie?

Upoważnienie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, a w przypadku pracowników przedsiębiorstwa także stanowisko
i formę zatrudnienia na podstawie Kodeksu Pracy. Upoważnienie musi być podpisane przez osobę umocowaną do reprezentowania przedsiębiorstwa na podstawie KRS lub innego właściwego dokumentu rejestrowego.

 

 

czy istnieje możliwość wzięcia udziału w konsultacji dwa razy?

Tak, jeżeli w ramach konsultacji zostanie zarekomendowane przez eksperta ponowne spotkanie w celu doprecyzowania omawianych kwestii. Warto pamiętać, że konsultacje eksperckie stanowią wsparcie dla przedsiębiorców w planowaniu projektów badawczo-rozwojowych i nie mogą dotyczyć projektów złożonych w ramach ogłaszanych konkursów przez COP.

 

 

Co w przypadku, jeżeli konsultacja będzie wymagała udziału dwóch ekspertów?

Przedsiębiorcy zgłaszający się do akcji mają możliwość skorzystania z konsultacji z ekspertami z różnych branż. Może się również zdarzyć, że projekt opracowany przez przedsiębiorcę będzie wymagał konsultacji z kilkoma ekspertami. COP dopuszcza taką możliwość. W razie potrzeby przedsiębiorca będzie miał możliwość spotkania się z kilkoma ekspertami w ramach Akcji Konsultacji.

 

 

CZego może dotyczyć konsultacja z ekspertem z dziedziny finansowo-ekonomicznej?

Przedsiębiorcy zgłaszający się do akcji mają możliwość skorzystania z konsultacji z ekspertami z różnych branż. Może się również zdarzyć, że projekt opracowany przez przedsiębiorcę będzie wymagał konsultacji z kilkoma ekspertami. COP dopuszcza taką możliwość. W razie potrzeby przedsiębiorca będzie miał możliwość spotkania się z kilkoma ekspertami w ramach Akcji Konsultacja może dotyczyć elementów, jakie należy uwzględnić w analizie finansowej przy określonym charakterze projektu. Może również obejmować ogólne porady nt. założeń do prognoz finansowych – tak, aby były one uznane za wiarygodne, realne i uzasadnione. Konsultacje z ekspertem z dziedziny finansowo-ekonomicznej, nie mogą mieć charakteru weryfikacji poprawności analizy ekonomiczno-finansowej sporządzonej do projektu, która stanowi integralną część wniosku o dofinansowanie.onsultacji.

 

Uwaga! Pełny zapis video z webinarium obejrzycie tutaj.

Zainteresowanych udziałem zachęcamy do odwiedzenia strony Akcji Konsultacji 2019.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W KONSULTACJACH? CZY MUSZĄ TO BYĆ WŁAŚCICIELE PRZEDSIĘBIORSTWA?

W konsultacjach z ekspertem mogą brać udział maksymalnie 3 osoby ze strony przedsiębiorstwa. Mogą to być osoby, które:

zostały umocowane do reprezentowania przedsiębiorstwa na podstawie KRS lub innego właściwego dokumentu rejestrowego,
są pracownikami przedsiębiorstwa i posiadają upoważnienie/pełnomocnictwo do udziału w konsultacjach, które zostało udzielone przez osoby z punktu wyżej.
Ponadto, udział w konsultacjach mogą wziąć osoby, które posiadają upoważnienie/pełnomocnictwo udzielone przez osoby pierwszego podpunktu, pod warunkiem, że będzie w nich uczestniczyć przynajmniej jedna osoba wskazana powyżej. Tożsamość uczestników zostaje zweryfikowana przez pracownika COP przed rozpoczęciem każdej konsultacji.
 
 
 
 
Top