Łódzkie wspiera opiekę dla seniorów

Data publikacji: 07.06.2019 r.

06 06Łódzkie wspiera opiekę dla seniorów

Ukochani rodzice i dziadkowie, ciocie i wujkowie - to oni byli dla Ciebie bohaterami, którzy wszystko wiedzieli i opiekowali się Tobą w dzieciństwie. Dziś są seniorami, którzy sami potrzebują pomocy. Chcesz mieć pewność, że ich zdrowiu i bezpieczeństwu nic nie zagraża, ale nie możesz zapewnić im całodobowej opieki? Projekt "Łódź - miasto (TELE) OPIEKI" to rozwiązanie, które stanowi alternatywę dla wynajęcia opiekunki czy przeniesienia do domu spokojnej starości.

niesamodzielny senior - i co dalej?

Czas nie oszczędza nikogo. Najlepiej wiedzą o tym osoby, które zyskały już miano seniora. Rozmaite choroby, problemy z poruszaniem się, zaburzenia pamięci… Im więcej takich problemów, tym trudniej zachować samodzielność w codziennym funkcjonowaniu. Idealnym rozwiązaniem wydaje się wówczas zapewnienie profesjonalnej całodobowej opieki. Niestety, często jest to poza zasięgiem rodziny, podobnie jak przeniesienie do domu spokojnej starości. W takich sytuacjach bardzo często dochodzi do rezygnacji z pracy i dotychczasowego trybu życia przez bliską osobę lub podjęcia ryzyka pozostawiania seniora bez opieki przez wiele godzin. Czy rzeczywiście to jedyne rozwiązania? Na szczęście nie! W Łodzi udowodniono, że starsza osoba o ograniczonej samodzielności może bezpiecznie pozostać w znanym sobie otoczeniu bez bezpośredniego nadzoru, a w razie zagrożenia zdrowia lub życia zostanie jej szybko udzielona niezbędna pomoc. Jak to możliwe?

 

 

teleopieka w łodzi

W zeszłym roku ruszył projekt pn. „Łódź – Miasto (Tele)Opieki”. Jego podstawowym założeniem jest wsparcie dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ oraz ich rodzin/opiekunów. Przewidziano dwie formy pomocy: świadczenie opieki długoterminowej realizowanej w warunkach domowych lub świadczenie teleopieki poprzez zapewnienie osobistej opaski medycznej. Projekt o wartości 5 218 780,50 zł w ramach RPO WŁ 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład EFS to aż 4 633 180,50 zł.

 

 

opieka długoterminowa w warunkach domowych

W ramach opieki długoterminowej senior zostaje objęty domową opieką pielęgniarską w wymiarze czterech wizyt tygodniowo (po około 2 godziny),
a także wsparciem opiekunów towarzyszących (średnio dwa razy w tygodniu po 4 godziny na każdą wizytę). Co więcej, każda osoba niesamodzielna może skorzystać z prowadzenia przed dietetyka i rehabilitacji, która zapobiega m.in. odleżynom i przykurczom. Ale wsparcie nie ogranicza się jedynie do osoby niesamodzielnej, ponieważ konsultacje z psychologiem oferowane są również opiekunom.

 

 

opaska medyczna

Opaska medyczna wyglądem przypomina nowoczesny zegarek. To jednak nie jest „gadżet”, a elektroniczny opiekun, który zapewnia:

• monitorowanie podstawowych czynności życiowych (temperatura, tętno),
• komunikowanie się z Centrum i opiekunami,
• możliwość kontaktu z numerem alarmowym (sygnał SOS),
• powiadomienie Centrum w razie przewrócenia się, omdlenia czy utraty przytomności przez seniora (detektor upadku),
• informowanie Centrum o opuszczeniu bezpiecznej lokalizacji (GPS) lub zdjęciu opaski.


W razie pogorszenia się stanu zdrowia, Centrum odpowie na wezwanie seniora i zapewni mu umówienie wizyty lekarza, zamówienie transportu medycznego, a także informacje dotyczące dostępności aptek i/lub placówek służby zdrowia. Opaska medyczna to doskonałe rozwiązanie dla osób, które nadal wykonują samodzielnie większość codziennych czynności, ale znajdują się w grupie wysokiego ryzyka nagłego pogorszenia stanu zdrowia (np. ze względu na przewlekłe choroby serca lub układu oddechowego). Tacy seniorzy mogą potrzebować pomocy medycznej w każdej chwili,
a noszenie opaski zapewnia jej natychmiastowe wezwanie. Do końca trwania projektu (30.06.2020 r.) opaski otrzyma aż dwa tysiące mieszkańców Łodzi w wieku 60+.

 

 

jak skorzystać z teleopieki?

Uzyskanie wsparcia w ramach projektu wymaga złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu "Świadczenie teleopieki". Dokumenty rekrutacyjne można wysłać za pomocą poczty tradycyjnej lub złożyć osobiście w Biurze ds. Rekrutacji (adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych pokój 132, ul. Zachodnia 47, 90-066 Łódź), jak również wypełnić je na miejscu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem: 42 638 47 30. Złożeniem wniosku może zająć się zarówno osoba, wobec której ma być świadczona pomoc, jak i członek rodziny/opiekun. Nabór wniosków trwa do 17 czerwca 2019 r. – pobierz dokumenty rekrutacyjne już dziś!

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
Top