Nowoczesne szkoły w Pabianicach

Data publikacji: 04.06.2019 r.

04 06 blog 1 2Nowoczesne szkoły w Pabianicach

Do Szkół Podstawowych nr 1 i 8 w Pabianicach dostarczono nowoczesne wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy, multimedialny oraz programy, ćwiczenia i pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji. Ich zakup umożliwiły środki z Funduszy Europejskich. Oto jak dzięki RPO szkoły w województwie łódzkim zmieniają się w miejsca, do których rodzice bez obaw poślą swoje dzieci  i które umożliwią im najlepszy rozwój.

podstawówka na miarę potrzeb

Wybór pierwszej szkoły nie jest łatwym zadaniem. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, przyjazna atmosfera, odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych, dostęp do nowoczesnych pomocy i materiałów dydaktycznych oraz szerokiej oferty zajęć dodatkowych – to tylko przykładowa lista kryteriów, jakie rodzice biorą pod uwagę, zanim wyślą swoją pociechę do konkretnej szkoły. Zwłaszcza, kiedy jest to ich pierwsza szkoła, a dziecko kwalifikuje się jako uczeń SPE, czyli uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi lub z niepełnosprawnością.

 

 

pabianice korzystają z rpo

Miasto Pabianice postanowiło sprostać wszystkim potrzebom dzieci i oczekiwaniom ich rodziców. Samorząd przygotował projekt „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach”, który pozyskał środki w ramach dofinansowania szkół
z oddziałami integracyjnymi. Jego całkowita wartość to 706 078,78zł. Wysokość dofinansowania z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi aż 649 848,78zł. Wkład finansowy szkół ogranicza się do kosztów związanych z utrzymaniem sal (ponad 56 tys. zł). Zakończenie działań w ramach projektu nastąpi w sierpniu 2020 roku.

 

 

aby "inny" nie oznaczał "gorszy"

Szkoły z oddziałami integracyjnymi umożliwiają jednoczesną edukację dzieci zdrowych i tych, które wymagają dodatkowego wsparcia ze względu na niepełnosprawności, zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub problemy w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym (np. w wyniku przeżycia traumy lub braku odpowiedniego wsparcia ze strony dorosłych w pierwszym okresie rozwoju). Dzieci te określane są jako uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w skrócie uczeń SPE). Dzięki szkołom z oddziałami integracyjnymi, dzieci od początku uczą się, że „inny” nie oznacza „gorszy”. Dzięki temu mogą rozwijać się zarówno intelektualnie, jak i społecznie, podnosząc swój poziom empatii i tolerancji.

 

 

cel: lepszy rozwój

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 8 w Pabianicach ma na celu:

• stworzenie lepszych warunków dla zajęć, które są przygotowywane i prowadzone w szkołach,
• odpowiednie prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE),
• podniesienie kluczowych kompetencji 553 uczniów i 58 nauczycieli,
• dodatkowe wsparcie 128 uczniów z SPE oraz z niepełnosprawnościami (dodatkowe zajęcia uzupełniające ofertę szkół).

 

 

pierwsze efekty już są!

Dzięki środkom pozyskanym z Funduszy Europejskich od marca w obu szkołach prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów. Dotyczą one
m.in.: nauki czytania i pisania, integracji sensorycznej (wsparcie rozwoju układu nerwowego dla podniesienia umiejętności związanych ze zmysłami), gimnastyki korekcyjnej, a także bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zajęcia realizowane w kończącym się semestrze będą kontynuowane w kolejnym
– już z wykorzystaniem nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Ponadto, w ramach projektu nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje poprzez kursy, szkolenia i studia podyplomowe. Wszystko dla lepszych efektów nauczania i umożliwienia uczniom rozwoju na różnych płaszczyznach. Warto zaznaczyć, że choć modernizacja sal i poszerzenie oferty edukacyjnej ma miejsce w dwóch szkołach, to z ich udogodnień będą mogły także korzystać dzieci z niepełnosprawnościami i SPE, które na co dzień uczą się w innych placówkach.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
Top