Jeremie 2 - wielkie pożyczki z małym kosztem

Data publikacji: 14.05.2019 r.

14 05 blog jeremie2 it copyJeremie 2 - wielkie pożyczki z małym kosztem

Dotacje ze środków unijnych zdają się być najpopularniejszą formą wsparcia firm oraz instytucji z województwa łódzkiego. Czy wiesz, że mogą one pozyskać fundusze również w postaci niezwykle atrakcyjnych pożyczek i zainwestować je w rozwój biznesów, a nawet termomodernizację? Wszystko dzięki inicjatywie Jeremie 2, realizowanej w ramach RPO na lata 2014-2020, która powraca w nowej odsłonie. Na rozdysponowanie czeka ponad 670 milionów złotych w trzech obszarach wsparcia. Kto może uzyskać pożyczkę i na jakich warunkach? Do kogo można składać wnioski? Wyjaśniamy w artykule.

wsparcie dla mśp

Wszystkie firmy, niezależenie od ich wielkości, jak i czasu spędzonego na rynku, mają jedną wspólną cechę. Potrzebują środków na rozwój swoich produktów oraz usług, gwarantujących dalszy wzrost biznesu. Nie zawsze mogą jednak wygospodarować je z własnych rezerw. Zwracają się więc do instytucji bankowych o przyznanie kredytów, które niestety nie należą do najtańszych form finansowania i wymagają dużych zabezpieczeń. Jak więc firmy mogą pozyskać środki… taniej? Dzięki preferencyjnym pożyczkom udzielanym w ramach Jeremie 2 dostępnym w czterech różnych formach.

 

1. Mikropożyczka inwestycyjno-obrotowa  

Świetny pomysł na produkt lub usługę to dopiero początek rynkowej drogi start-upów. Te potrzebują przede wszystkim kapitału na rozruch biznesu. Zamiast szukać zewnętrznego inwestora, mogą skorzystać z finansowania w ramach Jeremie 2. Jednorazowo są w stanie pozyskać od 5 do 70 tysięcy złotych rozłożonych nawet na 36 miesięcy przy 6 miesięcznym okresie karencji. Preferencyjne oprocentowanie wynosi jedynie 0,1% w skali roku.
Co ważne, istnieje możliwość wydłużenia dwukrotnie okresów spłaty i karencji.

Pośrednikiem finansowym udzielającym tej pożyczki skierowanej do przedsiębiorstw typu start-up jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

2. Pożyczka rozwojowa

Wszystkie przedsiębiorstwa działające w regionie województwa łódzkiego, które potrzebują kapitału na rozwój, dzięki inicjatywie Jeremie 2, mają możliwość skorzystania z preferencyjnej Pożyczki rozwojowej. W zależności od potrzeb oraz posiadanych zabezpieczeń, mogą otrzymać od 5 tysięcy do 1,5 miliona złotych z oprocentowaniem zaczynającym się jedynie od 0,75% z okresem spłaty rozłożonej na 60 miesięcy i możliwą nawet roczną karencją. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się skorzystać z pożyczki na dłuższy czas, przewiduje się wydłużenie spłaty dwukrotnie, przy wzroście oprocentowania.

Pośrednicy finansowi:
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Łodzi
Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości Biuro Regionalne w Łodzi

 

3. Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

Firmy potrzebujące dodatkowych środków na zwiększenie zapasów czy zakup nowoczesnej technologii produkcji, dzięki którym np. wejdą na nowe rynki, mogą skorzystać ze specjalnej pożyczki inwestycyjno-obrotowej w ramach Jeremie 2. Maksymalna kwota pożyczki wynosi aż 500 tysięcy złotych na pokrycie kapitału obrotowego przy okresie spłaty do 36 miesięcy, natomiast w przypadku wydatków inwestycyjnych wsparcie może sięgnąć
1 miliona złotych z rozłożeniem zwrotu nawet na 120 miesięcy. Oprocentowanie rozpoczyna się od 2,45%. Okres karencji obejmuje standardowo
6 miesięcy, ale może zostać wydłużony maksymalnie do roku.

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości Biuro Regionalne w Łodzi
• Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Regionalne w Sieradzu

 

4. Pożyczka inwestycyjna

Firmy posiadające już pewną historię działalności oraz udziały w rynku, chcące się jednak dalej rozwijać, mogą skorzystać z pożyczki gwarantującej
od 300 tysięcy do 2 milionów złotych, przy oprocentowaniu nawet na 0%. Okres spłaty został ustalony maksymalnie na 60 miesięcy, lecz podobnie jak w przypadku pożyczek dla start-upów, można wydłużyć ten czas nawet na 120 miesięcy, podobnie z okresem karencji.

Pośrednikami finansowymi pomagającymi pozyskać „Pożyczkę inwestycyjną” firmom z sektora MŚP są:
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 

 

wsparcie dla osób bezrobotnych zamierzających rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wszystkie osoby, które ukończyły 29 rok życia, pozostają bezrobotne lub poszukują pracy, mogą otrzymać pożyczkę na start własnej działalności gospodarczej. Co muszą zrobić? Spisać swój pomysł w formie biznesplanu, nie zapominając o wyliczeniu początkowych kosztów i dostarczyć go do biura Pośrednika Finansowego. Przyszli przedsiębiorcy w ramach jednorazowej pożyczki mogą liczyć nawet na 70 tysięcy złotych. Preferencyjne oprocentowanie środków wynosi jedynie 0,175%. Co ważne, okres spłaty może wynosić do 84 miesięcy, a karencja, czyli czasowe wstrzymanie płatności rat, określono aż na 12 miesięcy.

Pośrednikiem finansowym dla „Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej” jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

 

 

termomodernizacja budynków

Choć stopniowo w miastach pojawia się coraz więcej nowoczesnych osiedli nastawionych na proekologiczne rozwiązania, nadal dominującą formą zabudowy jest ta sprzed wielu lat. Mimo że stare kamienice czy bloki nie były projektowane z myślą o dzisiejszych wymogach zużycia energii elektrycznej i cieplnej, można większość tych budynków zmodernizować, co przeniesie znaczne oszczędności w kosztach eksploatacji, a także pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska. Cały proces jest jednak nie tylko czasochłonnym, ale przede wszystkim kosztownym przedsięwzięciem. Od teraz, dzięki pożyczkom Jeremie 2, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a nawet samorządy, mogą pozyskać środki na termomodernizacje budynków na preferencyjnych warunkach.

 

Maksymalna kwota jednorazowej pożyczki może wynosić do 3 650 000 złotych przy okresie spłaty podzielonym nawet na 180 miesięcy
i oprocentowaniu wynoszącym od 0,15% do 0,5% w skali roku.

 

O preferencyjną pożyczkę na termomodernizację w ramach Jeremie 2 mogą się ubiegać zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego:
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego
• jednostki samorządu terytorialnego, a także podlegające im stowarzyszenia i związki
• wydzielone organizacje podlegające jednostkom samorządu terytorialnego
• oddziały NFZ, ZUS czy US określane jako jednostki sektora finansów publicznych

 

Pozyskane środki mogą przeznaczyć na termomodernizację:
• wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jak bloki, kamienice
• budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, urzędów, szpitali

 

Warunkiem udzielenia pożyczki jest przeprowadzenie audytu energetycznego wskazującego zużycia i określającego potrzeby termomodernizacyjne. Na podstawie dostarczonego wyniku, a także zadeklarowanego progu oszczędności, wyliczana jest stawka oprocentowania mieszcząca się w podanych widełkach.

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Alior Bank

 

Pełną listę instytucji pomagających w pozyskaniu pożyczek w ramach inicjatywy Jeremie 2 w województwie łódzkim znajdziesz na stronie dedykowanej Projektowi.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z zapisem naszego poniedziałkowego webinarium dotyczącego udzielania pożyczek w ramach inicjatywy Jeremie 2.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
Top