Webinarium 12 Jeremie 2 - preferencyjne pożyczki dla MŚP

Data publikacji: 14.05.2019 r.

 

06 05 odp na webinar blog itWebinarium 12 JEREMIE 2 - preferencyjne pożyczki
dla MŚP

Kolejne webinarium za nami. Temat szansy na dodatkowe środki finansowe dla firm z Łódzkiego, szczególnie tych mniejszych, wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Spieszymy z odpowiedziami ekspertów na pytania, które zadaliście w trakcie transmisji.
A jej pełny zapis zobaczycie klikając w link u dołu tego tekstu. Naprawdę warto, bo pożyczki w programie JEREMIE 2 czekają!
 

pytanie 1: czy mogę dostać pożyczkę na zakup samochodu dostawczego do firmy?

W ramach pożyczki można sfinansować inwestycję realizowaną na terenie województwa łódzkiego polegającą na wsparciu przedsiębiorstwa poprzez dostarczenie kapitału: zalążkowego i kapitału na rozruch, na rozszerzenie działalności, na wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa, na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania. W skrócie rzecz ujmując, środki z pożyczki powinny być wykorzystane na cele związane z rozwojem przedsiębiorstwa - pożyczka może być udzielona zarówno na środki trwałe, jak i na wartości niematerialne i prawne. 

Jeżeli zakup samochodu dostawczego jest zgodny z powyższymi założeniami, a więc przyczyni się do rozwoju firmy, można sfinansować jego zakup ze środków pożyczki.

 

 

pytanie 2: w jakim czasie dostanę pieniądze na konto bankowe?

Termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej,
z zastrzeżeniem, że termin podpisania Umowy jest uzależniony od efektywności w przygotowaniu dokumentacji oraz szybkości wniesienia zabezpieczeń przez przedsiębiorcę. Zwykle jednak czas oczekiwania na środki jest zdecydowanie krótszy i może trwać zaledwie kilka dni.

 

 

pytanie 3: jakie są koszty uzyskania takiej pożyczki?

Jedynym kosztem jest oprocentowanie pożyczki, które jest preferencyjne i konkurencyjne w stosunku do finansowania rynkowego (od 0%). Pośrednik Finansowy nie może pobierać żadnych prowizji i opłat związanych z udostępnieniem i obsługą pożyczki.

 

 

pytanie 4: czy mogę dostać tylko jedną pożyczkę?

Możliwe jest otrzymanie większej liczby pożyczek, jednak ich cel nie może być tożsamy.

 

 

pytanie 5: Czy rozliczając pożyczkę muszę potwierdzić cel na jaki jest przeznaczona?

Tak, przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że pożyczka została wykorzystana zgodnie
z przeznaczeniem, na jakie została udzielona. Wydatkowanie środków musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od dnia wypłaty pożyczki. Dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków to faktury lub inne dokumenty księgowe równoważne z fakturą.

 

 

PYTANIE 6: CZY możliwy jest zakup używanego środka trwałego?

Tak, natomiast jest to związane ze spełnieniem pewnych wymogów związanych w szczególności z brakiem podwójnego finansowania tego środka trwałego oraz jego wartością rynkową. Szczegółowe wymogi w tym zakresie określają poszczególni Pośrednicy Finansowi.

 

 

PYTANIE 7: czy w przyszłości pojawią się nowe produkty?

Pod koniec marca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną Umowę Operacyjną w ramach Inicjatywy JEREMIE2 - „POŻYCZKA ROZWOJOWA”. W tej edycji zakontraktowano 24 mln zł na preferencyjne pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pożyczki będą udzielane w kwotach od 5.000 zł do 1.500.000 zł (w ramach pożyczki będzie można sfinansować 100% kosztów kwalifikowanych Projektu objętego pożyczką).

Oprocentowanie pożyczki dla mikro przedsiębiorców typu start-up przy okresie spłaty do 36 miesięcy wynosić będzie 0,75% w skali roku (niezależnie od tego, czy cel pożyczki ma charakter inwestycyjny czy obrotowy). Natomiast dla przedsiębiorców działających powyżej 2 lat na rynku, preferencyjne oprocentowanie wahać będzie się w przedziale 0,25% - 0,75%, w zależności od okresu spłaty. Maksymalny okres spłaty z preferencyjnym oprocentowaniem wynosił będzie 60 miesięcy.

Niezbędna dokumentacja aplikacyjna znajduje się już na naszej stronie internetowej www.larr.pl, a z naborem wniosków ruszamy od 6 maja.

 

 

PYTANIE 8: Jeśli otrzymałam wsparcie z innej instytucji, czy mogę się ubiegać
o pożyczkę w ŁARR S.A.?

Ubieganie się o pomoc w różnych instytucjach nie jest wykluczone w projekcie JEREMIE2, jednakże należy pamiętać, że w takim przypadku nie może dojść do nakładania się finansowania. Podwójnym finansowaniem nazywamy zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych Projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Natomiast przeznaczenie środków na dalszy rozwój przedsiębiorstwa jest jak najbardziej możliwy.

 

 

PYTANIE 9: w jaki sposób nalezy rozliczać się z otrzymanej pożyczki?

Maksymalnym czasem na realizację Projektu jest 90 dni, licząc od dnia wypłaty środków. W tym czasie Pożyczkobiorca jest zobligowany do dokonania zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz do rozliczenia się z danego Projektu. Niezbędną dokumentacją, którą należy przedłożyć do rozliczenia są m.in. faktury, umowy kupna/sprzedaży, a także potwierdzenia płatności.

 

Uwaga! Pełny zapis transmisji webinarium obejrzycie tutaj.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
Top