Nowy tor nauczania

Data publikacji: 22.03.2019 r.

22 03 blog itNowy tor nauczania

Łódź może się poszczycić jedną z najlepiej rozwiniętych sieci połączeń miejskich w kraju, a tramwaje są niewątpliwie jednym
z najważniejszych jej elementów. Na zakup nowoczesnych składów i modernizację infrastruktury miasto wykorzystało
m.in. wsparcie z Funduszy Europejskich. Teraz dzięki dotacjom wyszkolono młodych mechaników taboru tramwajowego. 

 

łódzkie tramwaje z imponującą historią

Mało który mieszkaniec Łodzi zdaje sobie sprawę, że pierwsze linie tramwajowe pojawiły się w naszym mieście już w 1898 roku z prywatnej inicjatywy lokalnych przedsiębiorców. Na ich czele stanął Juliusz Kunitzer, którego dziś możemy nazywać ojcem łódzkiego tramwaju. Ciągły rozwój infrastruktury prowadzony przez Konsorcjum Kolei Elektrycznej Łódzkiej stopniowo rozszerzał zasięg usług przewozu tramwajowego, również poza granice miasta. Do 1931 roku Łódź mogła się poszczycić największą siecią połączeń miejskich i podmiejskich w Polsce. Dziś, pod zarządem MPK, łódzkie tramwaje wciąż się zmieniają. Przyczyniają się do tego inwestycje miasta w infrastrukturę komunikacyjną, modernizację taboru i na zakup nowych składów. Wszystkie działania mają zapewniać mieszkańcom Łodzi pełen komfort, bezpieczeństwo i szybkość podróży. Nad utrzymaniem w pełnej funkcjonalności prawie 500 wagonów tramwajowych, obsługujących łącznie 23 linie, całą dobę czuwa zespół techniczny. Dzięki dofinansowaniu specjalistycznych szkoleń z EFS, dołączyli do niego absolwenci łódzkich szkół średnich o profilu mechanicznym.

 

młoda kadra szkoli się z efs

Aż 54 uczniów z czterech z łódzkich szkół średnich o profilu technicznym zostało objętych programem szkoleń i staży w ramach projektu „Mechanik taboru tramwajowego”. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jako lider przedsięwzięcia, czuwało nad przebiegiem zajęć dydaktycznych oraz użyczyło swoich pracowni. Przyszli mechanicy taboru tramwajowego poznali m.in. budowę silników elektrycznych, zasady BHP obowiązujące na tym stanowisku, metody konserwacji urządzeń czy techniki dokonywania pomiarów kontrolnych. Spędzili oni ponad 90 godzin na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, uczestnicząc również w kursach doszkalających. Przez następne 150 godzin przekuwali przyswojoną wiedzę
w praktykę na stażach zawodowych prowadzonych w zakładach eksploatacji taboru MPK. Część dofinansowania projektu została przeznaczona na doposażenie szkolnych pracowni technicznych w najnowocześniejszy sprzęt. Głównym celem działań realizowanych od 1 stycznia 2017 do
31 lipca 2018 roku było przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. Projekt uzyskał dotację z EFS w łącznej wysokości 511 683,20 zł.

 

łódź potrzebuje mechaników taboru

Pięciu najbardziej zaangażowanych uczniów otrzymało, po odbyciu staży i potwierdzeniu kwalifikacji na egzaminie zawodowym, propozycję zatrudnienia w łódzkim MPK. Co ważne, przedsiębiorstwo komunikacyjne wciąż poszukuje pracowników do pionu technicznego, więc kolejni uczniowie szkół technicznych mają szansę na zatrudnienie po zakończeniu edukacji. Możliwe, że w przyszłości będą mogli wziąć udział w kolejnych tego typu projektach.

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top