Inwestycje w edukację przedszkolną z Funduszami Europejskimi

Data publikacji: 21.03.2019 r.

19 03 blog itInwestycje w edukację przedszkolną z Funduszami Europejskimi

Jak edukacja przedszkolna wpływa na rozwój dzieci? Jakie korzyści niesie integracja w przedszkolu dzieci o różnym stopniu sprawności? Jak przedszkola mogą wykorzystywać dofinansowania ze środków unijnych w inwestycje w nowoczesną edukację? Ile funduszy czeka na działania integracyjne dla ośrodków wychowania przedszkolnego z województwa łódzkiego i jak je mogą otrzymać? Odpowiadamy!

 

pierwsze kroki

Edukacja przedszkolna wywiera ogromny wpływ na właściwy rozwój naszych pociech i pomaga im przygotować się do dalszego etapu edukacji.
To właśnie w przedszkolu, dzięki wspólnym zajęciom opartym na zabawie, dzieci uczą się działać w grupie, wykształcają w sobie zdolność mówienia 
o swoich potrzebach i emocjach, rozwijają się społecznie. Wychowawcy codziennie pomagają najmłodszym w odnalezieniu pasji, odkrywaniu otaczającego świata, wspierają w przezwyciężaniu trudności. Uczą również czytać i pisać, występować publicznie przy okazji różnych tematycznych przedstawień. W okresie edukacji przedszkolnej dzieci nie mają jeszcze wykształconych mechanizmów oceniania innych, traktują swoich rówieśników na równi. Jest to doskonały czas na integrowanie dzieci o różnym stopniu sprawności, by pokazać, że wspólnie mogą przełamywać wszelkie bariery. Szczególnie maluchy z niepełnosprawnościami, dzięki łączonej edukacji uczą się akceptacji własnych trudności i potrafią się cieszyć nawet najdrobniejszym sukcesem. Wypracowują też świadomość, że mogą zawsze liczyć na innych, nigdy nie pozostając samemu z przeciwnościami. Tworzenie miejsca przyjaznego wszystkim dzieciom jest jednak sporym wyzwaniem z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

 

wyzwania, nie tylko edukacyjne

Ośrodki wychowania przedszkolnego, chcące spełniać swoją misję edukacji przez integrację, muszą zmierzyć się z różnymi barierami. Dostosowaniu do wymagań dzieci z niepełnosprawnościami często musi ulec cała przestrzeń przedszkolna, szczególnie pod kątem dostępności i użyteczności. Przebudowa toalet, budowa podjazdów, a nawet wind, poszerzanie drzwi to tylko część działań, które mogą być konieczne. Potrzebne są również specjalne materiały edukacyjne i środki dydaktyczne, bardzo istotne w przypadku wychowania przedszkolnego dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Dobranie odpowiedniego planu zajęciowego wspierającego rozwój najmłodszych oraz integrację jest znów wyzwaniem przed którym stoją wychowawcy grup. Oczywiście można podnieść efektywność pedagogów dzięki dodatkowym szkoleniom, jednak generuje to kolejne wydatki. Czy przedszkola mogą więc liczyć na pomoc finansową w tworzeniu nowych lub dostosowanie obecnych miejsc dla przedszkolaków? Mogą! Miliony złotych ze środków unijnych czekają na dofinansowania działań w najnowszym konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

 

zgłoś swój projekt

Pula na dofinansowanie w ramach Poddziałania XI.1.1. Edukacja przedszkolna wynosi ponad 13 milionów złotych. Mogą z nich skorzystać gminne,
jak i prywatne przedszkola, które chcą tworzyć nowe miejsca przyjazne wszystkim dzieciom. Na swój projekt mogą uzyskać aż 85% dofinansowania
z Funduszy Europejskich. W ramach projektów można też wskazać działania dodatkowe, jak doszkolenie wychowawców czy organizacja pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Nabór wniosków w konkursie trwa od 29 marca do 10 kwietnia 2019. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdziesz na stronie Poddziałania XI.1.1. Edukacja przedszkolna.

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top