Drukujemy lepszą przyszłość

Data publikacji: 25.01.2019 r.

druk itDrukujemy lepszą przyszłość

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych zwiększa szansę na otrzymanie pracy marzeń. Konkurencja na rynku jest duża, dlatego korzystanie z możliwości, jakie dają bezpłatne kursy i szkolenia jest niezbędne, aby móc spełnić się zawodowo. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę uczniowie z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wzięli udział w projekcie „Wszechstronny Poligraf”, który okazał się dla nich drabiną do kariery.

SZANSA DLA wszystkich

Wysokie kompetencje to klucz do otrzymania wymarzonego stanowiska pracy. Młodzi ludzie niechętnie wykorzystują wolny czas do nauki. Branie udziału w dodatkowych zajęciach to poświęcenie wolnego czasu, które zaowocuje jednak w przyszłości. Projekt „Wszechstronny Poligraf” skierowany głównie do adeptów drukarstwa, stał się motorem napędowym do rozwijania pasji. Czego się nauczyli podczas trwania przedsięwzięcia?

Uczniowie brali udział w specjalistycznych zajęciach przygotowujących do zawodu. W ich skład wchodziła nauka w zakresie komputerowej przygotowalni poligraficznej, obsługa maszyn podrukowych oraz planowanie produkcji. Swoją nowo zdobytą wiedzę mogli wykorzystać podczas staży zawodowych, również organizowanych w ramach projektu.

Beneficjantami projektu byli też nauczyciele. Otrzymali szansę odbycia profesjonalnego szkolenia z obsługi pakietu Adobe, który bardzo często jest podstawowym narzędziem pracy w firmach poligraficznych. W ramach projektu zaoferowano im zdobycia nowej wiedzy i umiejętności na studiach podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej, projektowania graficznego oraz fotografii.

 

kolejna szansa już w tym roku!

W ramach Działania XI.3 Kształcenie Zawodowe organizowane będą kolejne nabory wniosków! Już w II kwartale tego roku pojawi się okazja, z której mogą skorzystać szkoły branżowe. W harmonogramie uwzględniono środki na dofinansowanie, to aż 60 milionów złotych!

Warto już teraz zaplanować działania, które pozwolą lepiej przygotować przyszłych absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego do wejścia na rynek pracy.

Szkoły branżowe dzięki środkom z Funduszy Europejskich przeżywają prawdziwy renesans. Pozyskiwane przez nie pieniądze sprawiają, że odżywają na nowo, a zainteresowanie uczęszczaniem do nich przejawia wielka rzesza młodych ludzi. Połączenie edukacji oraz pozyskanie kwalifikacji zawodowych jest świetnym pomysłem na przyszłość.

 

 

PIENIĄDZE z unii

Realizacja projektu „Wszechstronny Poligraf” trwała ponad dwa lata . Skorzystało z niego 80 uczniów i 7 nauczycieli z łódzkiego Zespołu Szkół Poligraficznych. Całkowita wartość wynosiła 950 tysięcy złotych. Niemal całość tej kwoty, bo aż 870 tysięcy pozyskano dzięki Funduszom Europejskim.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
Top