Co się wydarzy do 2030? Dowiedz się i zabierz głos!

Data publikacji: 11.01.2019 r.

10.01.2019 blog ksrr IT

Co się wydarzy do 2030? Dowiedz się i zabierz głos!

Jak będzie wyglądała Polska za 11 lat? Jak będzie wyglądał rozwój województw? Jak będą rozdysponowywane fundusze? To wszystko jest planowane o wiele wcześniej. Dodatkowo, każdy z nas może zabrać głos na temat tak dalekosiężnych wizji!

Po co nam planowanie?

Strategie. Koncepcje. Plany. Praktycznie wszystko, co się dzieje wokół nas jest w jakimś stopniu planowane. Poszczególne instytucje opracowują budżety na kolejne lata. W miastach powstają koncepcje rozbudowy, które wpływają na ich urbanistyczną formę. Nawet sposób prowadzenia gospodarki wodnej jest wcześniej omawiany i konsultowany! Wszystko po to, aby żyło nam się bezpieczniej, dostatniej. Po prostu lepiej.


Czym jest KSRR?

Planowanie nie jest prostym zajęciem. Szczególnie, gdy skala rozważań dotyczy całego kraju, którego poszczególne regiony różnią się na wielu płaszczyznach. Jednym z dokumentów przedstawiających wizję rozwoju jest KSRR. Pod tym skrótem kryje się Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Określa ona kierunki działań oraz mechanizmy prowadzenia polityki regionalnej aż do 2030 roku oraz sposób podziału środków finansowanych. Tych pochodzących z budżetu państwa, a także z funduszy europejskich. Celem strategii jest zapewnienie równego tempa rozwoju każdego województwa, co przekładać ma się na tworzenie spójnego, silnego państwa. Strategia określa szczegółowe zadania, które stawiane będą rządowi oraz poszczególnym jednostkom samorządowym – od wojewódzkich, po te najbardziej lokalne.

Twórcy KSRR nie mają łatwego zadania. Muszą pochylić się nad szeroką gamą aspektów i problemów, zebrać analizy, wysnuć wnioski i postarać się to wszystko połączyć w spójną całość. Ich wizje są dalekosiężne, w końcu wybiegają na kilkanaście lat do przodu.


Poznajcie Polskę 2030

Zobaczcie już teraz, jaki obraz Polski jawi się na podstawie wielu przeprowadzonych badań i analiz. Zapoznajcie się ze swoistym „planem funkcjonowania” kraju, również na poziomie poszczególnych regionów. Na co będą wydawane fundusze? Jak należy poradzić sobie z problemami, które znamy od lat, a jak z tymi, które przyniosły gwałtowne zmiany na świecie?

Zobacz projekt KSRR!


Uwaga, Łódzkie - porozmawiajmy!

Dobrą praktyką przed oficjalnym przyjęciem planów i strategii jest ich konsultacja społeczna. To przecież sami mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby i najbliższe otoczenie. Niejednokrotnie mogą zwrócić uwagę twórców na bardzo istotne aspekty, które mogły zostać pominięte. To także okazja do walki o swoje interesy, służące, np. lokalnej społeczności.

Podobnie jest z KSRR. W każdym z województw odbywają się spotkania, podczas których projekt dokumentu jest publicznie prezentowany i omawiany. Każdy może zabrać głos i zgłosić swoje uwagi. W Łódzkiem projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 będzie przedyskutowany 17 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Św. Antoniego 41. W spotkaniu weźmie udział wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Spotkanie jest naturalnie bezpłatne, należy się jednak na nie zapisać za pośrednictwem internetowego formularza. Znajdziecie go pod adresem: http://www.miir.gov.pl/ksrr

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 

 

 
Top