Wyrusz po przyszłość z Funduszami! CZ.1

Data publikacji: 15.11.2018 r.

headerC

Wyrusz po przyszłość z Funduszami! CZ.1

Małe i większe przedsiębiorstwa, osoby prywatne, samorządy, organizacje pozarządowe – każdy znajdzie coś dla siebie. Na trasę inwestycji wjechał nowy harmonogram wniosków o dofinansowania, a w nim wiele ciekawych, ambitnych możliwości dla naszych obecnych i przyszłych beneficjentów. Wsiadaj do pociągu REGIOnalnego Programu Operacyjnego i rusz po przyszłość!

Badania, badania i jeszcze raz rozwój!

Nowe pomysły zawsze pozostaną w cenie. RPO WŁ pomaga przedsiębiorstwom i jednostkom naukowym w rozwijaniu cennych umiejętności i stwarzaniu innowacyjnych projektów. Masz pomysł na produkt, usługę lub ich ulepszenie w znacznym stopniu? Potrzebujesz pieniędzy na rozwój? Złóż wniosek i planuj inwestycje w swoje przedsięwzięcia. Pierwszy kwartał 2019 roku stawia na sukces łódzkich przedsiębiorców! Pomoże w tym Działanie I.1 – Rozwój infrastruktury badań i innowacji, konkurs przewidziany jest na marzec 2019 roku oraz I.2 – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje planowane na kwiecień 2019 roku.

 

 

Gospodarka na wysokim poziomie

Łódzkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa rosną w siłę. To również one przyczyniają się do rozkwitu gospodarki. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego w pierwszym kwartale 2019 roku zaproponują wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu, które pomogą w kreowaniu nowych usług i rozwoju łódzkich przedsiębiorstw. Znikną także problemy adaptacyjne małych firm oraz pojawi się możliwość dofinansowania na technologie informacyjno-komunikacyjne wspierające usługi społeczne na ponad 2,5 mln zł. Nic tylko inwestować! Już w lutym 2019 roku będzie można wziąć udział w naborach w ramach Poddziałania II.1.1 – Tereny inwestycyjne oraz w II.1.2 – Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

 

Przystanek – środowisko

Nasze województwo rozwija się na różnych płaszczyznach. Nie zapominamy jednak o jednym z najważniejszych obowiązków – dbaniu o środowisko. Chronimy matkę ziemię, ale także nasze zdrowie walcząc ze smogiem oraz wprowadzając recykling. W pierwszych miesiącach przyszłego roku, prawie 62 mln zł zostanie przeznaczone na projekty związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną: modernizację i budowę oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz pomoc przy tworzeniu przydomowych oczyszczalni. Inwestycje te przewidujemy w Poddziałaniu V.3.2 – Gospodarka wodno-kanalizacyjna, do którego nabór rozpocznie się w lutym 2019 roku.

 

 

Mieszkańcy są najważniejsi

2019 rok obierze również kurs na tak zwane usługi społeczne. Blisko 80 mln zł przeznaczymy na aktywizację zawodową osób po 29 roku życia. Zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym nie pozostaną bez opieki. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej, dostaną możliwość powrotu na rynek pracy poprzez szkolenia i praktyki. Pomocne okaże się Poddziałanie VIII.2.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne oraz IX.1.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Swoją szansę na dofinansowanie przedsiębiorstwa znajdą w ramach Poddziałania VIII.3.1 – Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych i X.2.1 – Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników. Na to przedsięwzięcie przeznaczone zostanie blisko 30 mln zł. Środki z RPO WŁ zadbają także o najmłodszych mieszkańców Łódzkiego. Nawet 30 mln zł zostanie przeznaczonych na nowe przedszkola, udoskonalenie tych już istniejących oraz rozwój kształcenia dzieci i nauczycieli. Możliwość skorzystania z tych dofinansowań zapewni Poddziałanie XI.1.1 – Edukacja przedszkolna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego planuje kolejny rok inwestycji. Innowacyjne projekty, gospodarka, społeczeństwo, przyroda – każdy znajdzie coś dla siebie. Zapoznaj się z harmonogramem wniosków o dofinansowania i wyrusz z nami w kierunku rozwoju województwa!

 

  

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top