3…2…1… Nie dyskryminujemy – działamy!

Data publikacji: 08.11.2018 r.

dyskryminacja-1

3…2…1… Nie dyskryminujemy – działamy!

Konwencje i traktaty – pełno w nich wątków odnoszących się do praw człowieka. Dyskryminacja jest w nich starannie opisana. Osoby ze szczególnymi cechami, które są zagrożone wyłączeniem społecznym, bardzo często stają się ofiarami dyskryminacji. Instytucje zajmujące się Funduszami Europejskimi stoją na straży tego, aby dofinansowywane projekty były dostępne dla wszystkich. Podpowiadają, jak należy dbać o osoby z niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób wyrównywać szanse.

3 kroki w stronę równości szans

Unia Europejska poprzez instytucje zarządzające RPO, przeciwdziała dyskryminacji. Wyznaczyła trzy najważniejsze zasady, którymi należy się kierować przy realizacji projektów:

 

Zasada równości szans i niedyskryminacji

 

Płeć, rasa, wiek, religia, orientacja seksualna, niepełnosprawności – Unia Europejska nie uwzględnia takich podziałów. Wszyscy są równi i mają prawo brać udział w życiu społecznym.

 

Zasada równości osób z niepełnosprawnościami

 

Kursy i szkolenia organizowane z pomocą Funduszy Europejskich muszą być dostosowane do każdej grupy odbiorców. Unia dba o to, aby osoby z niepełnosprawnościami nie miały utrudnionego dostępu do modernizowanych przez nich budynków i dofinansowanych projektów.

 

Zasada podwójnego podejścia do przeciwdziałania dyskryminacji

 

Fundusze Europejskie przeznaczane są na projekty, które przeciwdziałają dyskryminacji. Przykładem jest zorganizowanie dojazdu do szkoły dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Równocześnie dba o to, aby w organizowanych i finansowanych przez nią działaniach górowała zasada równości. Oznacza to, że wszystkie działania finansowane z Unii Europejskiej są skierowane dla wszystkich, nie może wykluczać osób z niepełnosprawnościami.

 

2 najważniejsze dokumenty Unii Europejskiej mówiącE o dyskryminacji

Dokumenty te mają za zadanie określić zasady pracy z projektami z zakresu równości szans oraz przypominać o tym, że osoby z niepełnosprawnościami mają takie same prawa i możliwości jak inni.

 

Wytyczne horyzontalne w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy europejskich na lata 2014-2020

 

O obowiązku niedyskryminacji możemy również przeczytać w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020.

 

1 główna zasada - nie dyskryminujemy

Zanim zabierzemy się za realizację, musimy zaplanować swoje działania. Na tym etapie należy zastanowić się, jaki problem chcielibyśmy rozwiązać przy pomocy projektu, jakie potrzeby uczestników chcemy zaspokoić oraz jaka jest nasza grupa docelowa. Projekty zostaną ocenione pod wieloma względami, również od strony niedyskryminacji kobiet i mężczyzn oraz równości szans osób niepełnosprawnych. Do każdego projektu podchodzi się indywidualnie, ponieważ istnieją przedsięwzięcia skierowane wyłącznie do kobiet lub wyłącznie do mężczyzn, np. projekt dotyczący profilaktyki raka piersi.

 

RPO Województwa Łódzkiego również przyczynia się do poszerzania wiedzy na temat niedyskryminacji wśród odbiorców dofinansowywanych projektów.

UWAGA!

15 listopada 2018r. organizujemy szkolenie pt. „Zasady niedyskryminacji w projektach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Europejskiego”, na które zapraszamy wszystkich beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020. Poruszane zostaną tematy związane z wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnościami, opisy wymogów oraz polityki równości kobiet i mężczyzn. Dzięki temu spotkaniu dowiecie się w jakim kierunku należy skierować projekt, aby spełniał on warunek niedyskryminacji. Otrzymacie niezbędne wskazówki i informacje dotyczące tych tematów. Unia Europejska stawia na równość, dlatego zadecydowała, że jako obowiązek każdego beneficjenta jest dostosowanie projektu do potrzeb wszystkich ludzi. Nie musisz się już zastanawiać, czy obrałeś dobry kierunek, przyjdź na spotkanie i rozwiej wszelkie wątpliwości.

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 

 
Top