Pomoc potrzebującym w kompleksowym i dofinansowanym wydaniu

Data publikacji: 02.11.2018 r.

cus-1

Pomoc potrzebującym w kompleksowym i dofinansowanym wydaniu

Z pomocą Funduszy Europejskich w Łódzkiem powstała niezwykle potrzebna i interesująca inicjatywa. Dzięki programowi Centrum Usług Społecznych niesienie pomocy w miastach, gminach i powiatach stało się łatwiejsze i efektywniejsze. A już szykowane jest rozszerzenie ich działalności. Czym dokładnie są instytucje kryjące się pod skrótami CUS i CUŚ? Gdzie czekają pieniądze dla samorządów?

Inicjatywa godna pochwały

W 2016 roku w województwie łódzkim pojawiła się szansa na dofinansowanie nawet w 90% wartości tworzenia instytucji służących mieszkańcom zagrożonym ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Ideą tworzenia Centrów Usług Społecznych była chęć objęcia pomocą całych rodzin i zapewnienia im kompleksowego wsparcia na wielu płaszczyznach. Po przeprowadzonych konkursach o dotacje na terenie Łódzkiego powstały pilotażowe ośrodki, których listę i opis działalności znaleźć można pod tym adresem.

 

W CUSach uwaga skupiona jest na zapewnieniu wsparcia w funkcjonowaniu osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym, wymagającym opieki, a także ich bliskim. Czekają na nich pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, asystenci. Gotowi są pomagać w wielu wymiarach: od dowożenia posiłków, przez transportowanie, po doradztwo prawne czy zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego. To nie tylko doraźne działania, ale też kształcenie i doradzanie. Specjaliści uczą funkcjonowania, rozwiązywania problemów, dbania o siebie i bliskich. Koordynują nawet dość nietypowe, a efektywne sposoby wsparcia, jak teleopieka czy pomoc sąsiedzka. Szczególną opieką, dostosowaną do ich potrzeb, obejmowane są dzieci oraz młodzież.

 

Pomysł na CUSy trafił na podatny grunt. Ośrodki pomocy z Łódzkiego chętnie podjęły starania o uzyskanie dofinansowań, a po ich przyznaniu przystąpiły do realizowania swoich projektów i wdrażania wizji Centrów Usług Społecznych adekwatnych do realiów i potrzeb danego miasta czy powiatu.

 

cus 2

Uznaliśmy, że będzie to doskonała okazja do wdrożenia nowych rozwiązań służących przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności i niesamodzielności. Przeprowadziliśmy ankietę, która pozwoliła zebrać szczegółowe informacje na temat potrzeb i opinii mieszkańców naszego powiatu. Wyniki potwierdziły potrzebę stworzenia warunków umożliwiających zwiększenie niezależności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych – mówi Krystyna Marcińczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

 

Do CUSów mogą zgłaszać się osoby poszukujące pomocy dla siebie lub dla członków swojej rodziny. Dużym zainteresowaniem cieszy się choćby możliwość „przypisania” asystenta dziennego. Wystarczy skontaktować się z najbliższą placówką.

 

CUŚ pięknego - jeszcze więcej pomocy

W połowie 2018 roku nastąpiła spora zmiana wraz z ogłoszeniem kolejnego konkursu o dofinansowania. Samorządy wciąż mogą otrzymać wysokie środki finansowe na tworzenie podobnych ośrodków. Jednak pomysł na nie wciąż ewoluuje – obecnie ich działalność może zostać znacznie poszerzona! Staną się wtedy Centrami Usług Środowiskowych. Do wachlarza świadczonej pomocy dojdą jeszcze usługi medyczne. Aspekt opieki zdrowotnej przyczyni się znacznie do polepszenia sytuacji wielu potrzebujących. Będą mogli liczyć na zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, nawet długoterminowej i odbywającej się w miejscu zamieszkania. Co ważne, temat dotyczy także ochrony zdrowia psychicznego.

 

CUS i CUŚ to świetnie zaplanowane inicjatywy, które mogą służyć za wzór niesienia pomocy dla ośrodków w całym kraju. Dzięki Funduszom Europejskim znacznie łatwiej jest wdrażać tak skoordynowane projekty. Gorąco zachęcamy samorządy do zainteresowania się podobnymi modelami wspierania osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami czy wykluczonych społecznie. A jednostki z Łódzkiego mogą zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, aby otrzymać informacje o możliwościach wsparcia swojej działalności lub też dowiedzieć się więcej o nadchodzących naborach o dotacje!

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 

 
Top