RODZICE DO PRACY, A DZIECI DO ŻŁOBKA

Data publikacji: 16.10.2018 r.

dzieci-1

RODZICE DO PRACY, A DZIECI DO ŻŁOBKA

Opieka nad dzieckiem po porodzie to niezwykły czas dla dziecka i rodziców. Nieubłaganie przychodzi jednak potem moment, w którym trzeba wrócić do pracy. Nie zawsze jest to proste. Opisujemy, jak sprawę ułatwiają Fundusze Europejskie.

Polska w porównaniu z innymi krajami charakteryzuje się stosunkowo długim okresem możliwego do odebrania płatnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Do „wolnego” na opiekę nad dzieckiem uprawnione są zarówno mamy, jak i ojcowie. Część urlopu może zostać wykorzystana jeszcze przed porodem, dodatkowo w wypadku ciąży mnogiej limit dostępnych dni wydłuża się. Istnieje możliwość wydłużania urlopu, przy obniżaniu progów zasiłku. Po powrocie do pracy mamy mogą skorzystać również krótszego dnia pracy.

 

ZMIANY SPOŁECZNE A OPIEKA NAD DZIEĆMI

Jednak wielu rodziców, szczególnie młodych, ma problemy z pogodzeniem opieki nad dziećmi z pracą, prowadzeniem domu czy ogólnie tak drastyczną zmianą stylu życia. Przyczyn można doszukiwać się choćby w zmianach społecznych, jakie zaszły w ostatnich latach. To, np. zanikanie domów wielopokoleniowych, emigracje zarobkowe do większych miast, gdzie młodzi nie mają stałego kontaktu z rodzinami. To nawet późniejszy wiek emerytalny i inny styl życia współczesnych „dziadków”, którzy z dziadkami sprzed kilkudziesięciu lat nie mają wiele wspólnego. Świeżo upieczeni rodzice często mają problem ze znalezieniem miejsca w żłobku czy przedszkolu, szczególnie w okolicy swojej pracy lub domu. Spotykamy się więc z rosnącą popularnością punktów opieki nad dziećmi w miejscu pracy, prywatnymi przedszkolami, klubami dziecięcymi czy częstszym wynajmowaniem opiekunów.

 

FUNDUSZE NA OPIEKĘ

Fundusze Europejskie działają dla dobra rodziców chcących powrócić na rynek pracy. To pieniądze, dzięki którym można tworzyć miejsca opieki nad dziećmi czy szkolić przyszłych opiekunów. Zasada jest prosta: ktoś otrzymuje dotację na stworzenie, np. klubu dziecięcego, dzięki temu inni mogą zapisać do niego swoje dzieci, a sami wrócić do pracy. Co ważne, program obejmuje też doradztwo zawodowe i indywidualne dla rodziców, a także szkolenia, które ułatwiają znalezienie pracy. Takie działania mają wpływ na gospodarkę, sytuację społeczną oraz w szerokim ujęciu mogą przełożyć się na wzrost dzietności. Program dotacji na podobne cele jest w Łódzkiem popularny, w jednej z ostatnich tur konkursu podpisano aż 11 umów!

 

ZA CHWILĘ RUSZY KOLEJNA TURA KONKURSU O DOTACJE

Zgodnie z zasadami Działania X.1 (opisanymi dokładnie pod tym adresem) pieniądze z Funduszy Europejskich mogą zostać przeznaczone na:

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (w formie żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna dziennego)
  • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi (w formie: doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń)

W puli tego konkursu czeka ponad 9 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania sięga aż 91% wartości projektu. Wnioski będą przyjmowane pomiędzy 29 października a 12 listopada 2018 roku.

Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, możecie obejrzeć poświęcony mu odcinek Funduszy po prostu. W roli prowadzącej matka blogująca - Michalina z Krystyno, nie denerwuj matki.

 

 

  

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top