Zasadnicze kształcenie w cenie!

Data publikacji: 14.08.2018 r.

ksztalcenie-zasadnicze-1

Zasadnicze kształcenie w cenie!

Jak wygląda sytuacja kształcenia zawodowego? Jakie kierunki obierają młodzi przyszli fachowcy? Jakie dotacje czekają na placówki edukacyjne z Łódzkiego? Zobaczcie sami!

SZKOŁA NA NOWO

W zeszłym roku rozpoczęła się reforma szkolnictwa w Polsce. Jedną ze zmian, które wprowadziła było utworzenie szkół branżowych. Takie placówki rozpoczęły już swoją działalność, często w wyniku przekształcenia szkół zawodowych. Szczególny nacisk kładziony jest w nich na zdobywanie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu. Po ukończeniu edukacji na poziomie dwóch stopni szkoły branżowej absolwenci mają mieć fach w ręku. Szkoła powinna zapewnić gotowość uczniów do natychmiastowego podjęcia pracy, o ile nie zaczną już wykonywać jej w trakcie nauki. To w firmach, w których zdobywali obycie z pracą bardzo często młodzi znajdują stabilne, dobrze płatne zatrudnienie.

Przez ostatnie dekady znaczenie i popularność kształcenia zawodowego spadły, co, jak pokazują współczesne realia, było dużym błędem. Nie od dziś wiadomo bowiem, że prawdziwych specjalistów nam brakuje, a praktyka, okraszona zajęciami teoretycznymi, czyni mistrza.

Odpowiednie obranie życiowej ścieżki, niekoniecznie związanej ze studiami, a za to w zawodzie, na który jest duże zapotrzebowanie, pozwala młodym ludziom realizować się i przynosi wymierne korzyści. Rynek pracy potrzebuje „świeżej krwi”, odpowiednio wyedukowanej, z aktualnymi zdolnościami i wiedzą. Wszak świat idzie do przodu, branże ewoluują. Podobnie jak związane z nimi narzędzia, oprogramowania czy choćby oczekiwania klientów i pracodawców. Obecnie coraz częściej o młodych podejmujących naukę w szkołach branżowych mówi się jako o bardzo wcześnie świadomych swoich zdolności, zainteresowań, planów na życie.

 

DOBRZE OBRANE KIERUNKI

W szkolnictwie zawodowym młodzież może kształcić się w bardziej tradycyjnych kierunkach, jak stolarstwo, gastronomia czy tapicerstwo. Jednak warto jeszcze raz powtórzyć, że nawet bardzo wiekowe zawody, w dzisiejszych czasach wyglądają z goła inaczej. W ofertach szkół znaleźć można też o wiele nowocześniejsze specjalizacje, niekiedy pozwalające na rozwinięcie talentów kreatywnych, jak choćby fotografia czy projektowanie i stylizacja ubioru. Chętnie obieranymi kierunkami są te związane z informatyką, komunikacją elektroniczną, logistyką, budownictwem i „wykończeniówką” czy też robotyką i automatyką.

Co ważne, wiele szkół reprezentuje wyczucie realiów w społeczeństwie czy rynku pracy. Istnieją kierunki ułatwiające dorosłe życie osobom z niepełnosprawnościami, oferujące odpowiednio dobrane do ich potrzeb kierunki, np. związane z archiwizacją danych. Szkoły organizują również programy kształcenia w językach obcych. Młodzież dobrze „kombinuje”, widząc, np. duże zainteresowanie w dziedzinach motoryzacyjnych, skupione głównie na samochodach, specjalizuje się w obsłudze motocykli, tramwajów czy pociągów.

 

CZEGO POTRZEBA?

Dlatego tak niezwykle ważne jest, aby uczniowie szkolili się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do środowiska pracy. Trzeba stale unowocześniać placówki kształcące młodych fachowców. Powinni mieć oni dostęp do aktualnej wiedzy i narzędzi, z którymi spotkają się w przyszłym miejscu pracy. Zapewni to naturalne przejście z warunków szkoleniowych do rzeczywistych.

 

SZANSA NA ZMIANY

Regionalny Program Operacyjny wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, szkolnictwa, regionalnej gospodarki i przede wszystkim samych uczniów. Przewidziano w nim znaczne środki finansowe z Funduszy Europejskich, dzięki którym placówki z województwa łódzkiego mogą się, najprościej mówiąc, unowocześnić i dostosować do realnych potrzeb.

Składając wniosek o dotację placówki z Łódzkiego będą mogły otrzymać pieniądze na rozbudowę, adaptację i modernizację swoich obiektów. W grę wchodzi także wyposażenie placówek w odpowiedni sprzęt, narzędzia, materiały dydaktyczne. Dodatkowo możliwe jest również rozwinięcie zaplecza sportowego.

 

W puli konkursu czeka ponad 1,5 mln złotych, a przyjmowanie wniosków zakończy się 31 sierpnia 2018 roku.

Jeżeli zamierzacie złożyć wniosek i otrzymać dotacje zapraszamy do strony informacyjnej konkursu:
Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Szczegółowych porad udzielają także
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7

 

 

rpo8

 
Top