Odetchnij z ulgą – jest już ULGA PODATKOWA NA DZIAŁANIA B+R

Data publikacji: 13.08.2018 r.

gospodarka-podatkowa-1

Odetchnij z ulgą – jest już ULGA PODATKOWA NA DZIAŁANIA B+R

Z początkiem 2018 roku prawo podatkowe zmieniło się na korzyść chętnych naOdetchnij z ulgą – jest już ULGA PODATKOWA NA DZIAŁANIA B+R innowacje. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi, jeśli prowadzą działalność badawczo-rozwojowo. Zobaczcie, ile można zyskać!

Nowa „Ulga B+R” dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą w swoich firmach prace rozwojowe. Zalicza się do nich, najogólniej mówiąc, wykorzystywanie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej do tworzenia nowych zastosowań. W grę wchodzi kreowanie nowych lub znaczne udoskonalanie istniejących produktów, usług czy procesów.

Uwaga! Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że ich działalność może zostać zakwalifikowana jako badawczo-rozwojowa. Z tego powodu nie interesują się możliwością uzyskania ulgi podatkowej. Jednak interpretacja jest swobodna, a kwalifikowanie się może dotyczyć naprawdę wielu firm:

 • Z ulg skorzystać mogą zarówno mikro, małe, średnie, ale też i duże przedsiębiorstwa.
 • Ulgi dotyczą rozliczających się za pomocą zarówno PIT, jak i CIT.
 • Co ważne, obszary badawczo-rozwojowe można wykazywać w każdym typie działalności, od medycznej, przez spożywczą, finansową, aż po budowlaną.
 • Zmiany dotyczą zeznań, które przedsiębiorcy złożą po 2018 roku, ale projekty związane z tą działalnością mogą być prowadzone już wcześniej.

 

Ulga B+R bez tajemnic

Ulga pozwala zmniejszyć podatek dochodowy. Co ważne, dopuszcza się wpisywanie projektów już trwających, rozpoczętych przed wprowadzeniem ulgi. Wynik działalności nie ma znaczenia, a ewidencji nie musimy dzielić na projekty, jedynie na rodzaje kosztów.

Poszerzony i doprecyzowany został katalog kosztów kwalifikowanych. Zaliczamy do nich obecnie kluczowe dla prowadzenia działalności B+R w firmie:

 • Wynagrodzenia i wymagane składki dla pracowników (także zatrudnionych o dzieło czy zlecenie) w stosunku, w którym czas przeznaczony na działalność B+R pozostaje do całkowitego czasu pracy lub czasu przeznaczonego na wykonanie usługi.
 • Zakup surowców, materiałów i nietrwałego sprzętu specjalistycznego (np. osprzęt laboratoryjny czy pomiarowy) – nabytych bezpośrednio w związku z prowadzonymi pracami B+R.
 • Wykupienie usługi korzystania z aparatury naukowo-badawczej do celów prowadzonej działalności B+R, jeśli korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z przedsiębiorcą.
 • Koszty uzyskania ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, wyników badań od jednostek naukowych.
 • Koszty uzyskania patentu, prawa ochronnego, rejestracji (wynalazki, wzory patentowe i przemysłowe).
 • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych, które używane są w prowadzeniu działalności B+R (nie wlicza się do nich samochodów osobowych, lokali, budynków i budowli).

 

Centrum Badawcze otrzyma jeszcze więcej

Jeżeli posiadacie status centrum badawczego (do uzyskania po spełnieniu określonych wymogów), ulgi mogą być jeszcze większe. Do katalogu kosztów kwalifikowanych dochodzi jeszcze w tym wypadku:

 • Wartość amortyzacji budynków i budowli („zwykłe” firmy nie mają takiej możliwości)
 • Koszty ekspertyz, usług doradczych i równorzędnych, uzyskanych opinii od podmiotów niebędących ośrodkami naukowymi („zwykłe” firmy odliczają te koszty poniesione jedynie w jednostkach naukowych).

Limit odliczeń wynosi 150 %. Należy pamiętać, że suma odliczonych kosztów nie może przekroczyć 10 % przychodów innych niż zyski kapitałowe przedsiębiorstwa. Centra badawcze mogą korzystać z odliczenia od podstawy poniesionych kosztów uzyskania przychodu oraz tych wynikających z ulgi B+R, a więc realnie odliczyć będą mogły do 250 % poniesionych kosztów.

 

Ile do odliczenia?

Mówiąc liczbami, ulgi uprawniają przedsiębiorców do obniżenia opodatkowania – z każdegoych wydanego 1000 zł można zyskać 190 zł, a posiadając status Centrum Badawczo-Rozwojowego, nawet 285 zł. Limit odliczenia kosztów kwalifikowanych podwyższony został do 100 %, a przy statusie Centrum B+R do 150 %. Wynika z tego, że przedsiębiorcy do celów podatkowych mogą wymienić koszty kwalifikowane działalności B+R w wysokości 200 % lub 250 %.

 

W przyszłości

Trwają prace nad jeszcze większymi zmianami wzorem pozostałych krajów Wspólnoty. Tzw. Innovation Box ma wprowadzić wiele udogodnień dla najbardziej innowacyjnych firm, które zmieniają świat swoimi technologiami. Więc warto interesować się tym zagadnieniem i zmieniać swoją firmę już teraz.

 

Postaw na innowacje

Jak widać – opłaca się prowadzić projekty badawczo-rozwojowe. Bardzo często, aby rozpocząć działania z zakresu B+R powinno się wejść we współpracę z ośrodkami naukowymi czy stworzyć w swojej firmie centrum badawcze (wtedy korzyści są jeszcze większe). Znacznie ułatwiają to dotacje, które otrzymać można w ramach konkursów Funduszy Europejskich. W województwie łódzkim nie brakuje firm, zarówno z sektora MŚP oraz tych większych, które z powodzeniem wdrożyły odpowiednie rozwiązania i odniosły spektakularne sukcesy.

Jeżeli chcecie zdobyć dotacje i zmienić oblicze swoich firm, szukajcie kolejnych naborów wniosków w konkursach RPO WŁ. Zgrupowane są w Osi priorytetowej I i opisane pod tym adresem. Tutaj znajdziecie ogłoszenia o kolejnych terminach przyjmowaniu wniosków, a także wyniki naborów.

Dodatkowo warto pamiętać, że w Łódzkiem profesjonalną pomoc zapewni Centrum Innowacji Biznesowej oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Konsultanci z tych instytucji na co dzień pomagają firmom z regionu łapać wiatr w biznesowe żagle, a także są łącznikiem pomiędzy przedsiębiorcami a światem nauki. Dzięki szerokiej sieci kontaktów i rozeznaniu w lokalnym rynku potrafią trafnie wskazać potencjalnych partnerów oraz ułatwić porozumienie się z nimi.

 

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
 • rpo5
 • rpo6
 • rpo7

 

 

rpo8

 
Top