Webinarium pt. „Finansowanie projektów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw”

Data publikacji: 30.05.2018 r.

nagowek wpis 3 29.05.2018

Webinarium pt. „Finansowanie projektów
badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw”

W związku z webinarium, które odbyło się 28 maja br., poniżej zamieszczamy pytania od uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

 

 

PYTANIE 1

Witam, interesuje mnie, czy koszt badania czystości patentowej, przeprowadzonej przez rzecznika patentowego przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Niestety nie. Każdy wydatek kwalifikowalny, czyli objęty dofinansowaniem, ale poniesiony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, będzie traktowany jako rozpoczęcie realizacji projektu i nie będzie zaliczony do kosztów kwalifikowalnych.

 

Pamiętaj także, że poniesienie kosztu przed złożeniem wniosku oznacza niespełnienie kryterium oceny formalnej „Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków”, w ramach którego nie ma możliwości poprawienia wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami. A to oznacza odpadnięcie Twojego projektu już na pierwszym etapie oceny.

 

 

PYTANIE 2

Dzień dobry, czy Politechnika Łódzka jest ośrodkiem badawczym, z którym można podpisać umowę z dofinansowaniem na prace badawczo rozwojowe?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Tak, prace badawczo – rozwojowe (prace B+R) mogą być zlecane uczelniom publicznym, takim jak Politechnika Łódzka. Pamiętaj jednak, że wartość prac B+R które zlecasz uczelni takiej jak Politechnika, nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych w ramach

projektu.

 

Jeżeli zatem budżet Twojego projektu wynosi 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych, to uczelni możesz zlecić prace B+R o wartości maksymalnie 500 tys. zł. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie konkursu (str. 17) na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 

 

PYTANIE 3

Czy istnieją jakieś wykluczenia sektorowe wynikające z przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej – np. sektor wytwarzania energii?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Tak. Wszystkie wykluczenia sektorowe znajdziesz w dokumencie „Kryteria wyboru projektów” dla ogłoszonych naborów wniosków – wystarczy kliknąć w poniższe linki.

Projekty B+R przedsiębiorstw – nabór wniosków do 28 czerwca.

Projekty B+R przedsiębiorstw - Bon na innowacje – nabór wniosków do 17 września.

 

PYTANIE 4

Witam. Jak wygląda spotkanie z wnioskodawcą na panelu ekspertów? W panelu ekspertów mogą brać udział maksymalnie cztery osoby m.in. wymienione we wniosku jako wchodzące w skład zespołu projektowego. Co oznacza w tym przypadku zespół projektowy?Witam, interesuje mnie, czy koszt badania czystości patentowej, przeprowadzonej przez rzecznika patentowego przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych projektu?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Zespół projektowy to osoby reprezentujące Twoją firmę, które musisz wymienić w II części wniosku o dofinansowanie, pkt. E.5 Zasoby ludzkie niezbędne do realizacji projektu. Mogą to być zarówno pracownicy prowadzący prace B+R (kadra naukowo-badawcza), jak i osoby czuwające nad prawidłową realizacją projektu np. kierownik projektu (kadra zarządzająca projektem).

 

Pamiętaj także, że szczegółowe informacje nt. panelu ekspertów znajdziesz w Regulaminie konkursu (str. 23) oraz w zaproszeniu na spotkanie, które jako Wnioskodawca otrzymasz nie później niż 7 dni przed planowanym spotkaniem.

 

 

PYTANIE 5

Dzień dobry, czy możliwy jest wybór podwykonawcy prac B+R przed złożeniem wniosku i podpisanie z nim umowy warunkowej?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Tak, jako Wnioskodawca możesz wybrać podwykonawcę prac B+R przed złożeniem wniosku. Możesz także podpisać z nim umowę warunkową lub list intencyjny.

 

 

PYTANIE 6

Dzień dobry Państwu, czy branża budowlana jest kluczowa dla regionu?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Częściowo tak, ponieważ w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, czyli branż gospodarki uznanych za kluczowe dla rozwoju naszego województwa, znajduje się specjalizacja „Zaawansowane materiały budowlane”. Zwróć jednak uwagę, że obejmuje ona technologie związane z wytwarzaniem takich materiałów, np. poprzez opracowywanie materiałów budowlanych o energooszczędnych i specjalnych właściwościach np. biobójczych, samoczyszczących.

 

Jeżeli zatem chcesz sprawdzić czy Twój pomysł (i odpowiadający mu kod działalności wg. klasyfikacji PKD) na projekt B+R mieści się w tej specjalizacji, musisz sprawdzić dokument „Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych”. Wystarczy, że klikniesz w ten link.

 

Jeżeli nadal masz wątpliwości to skontaktuj się z naszymi konsultantami w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich – dane kontaktowe znajdziesz na stronie www.rpo.lodzkie.pl, zakładka „Punkty informacyjne”.

 

 

PYTANIE 7

Dzień dobry czy możliwa jest zmiana miejsca realizacji projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie?

 

trapezy przy odpowiedziach wieksze dla1600px

Tak, jest to możliwe. Pamiętaj jednak, że jeżeli Twój projekt został wybrany do dofinansowania (i jeszcze nie została podpisana umowa o dofinansowanie), możesz dokonać taką zmianę jeżeli nie wpłynie ona na nie spełnienie któregoś z kryteriów wyboru projektu. Przykład? Możliwa jest zmiana miejsca realizacji projektu, jeśli nowe miejsce będzie się znajdowało na terenie województwa łódzkiego.

 

Z kolei jak już podpiszesz umowę o dofinansowanie, możesz zmienić miejsce realizacji projektu ale będzie konieczne podpisania aneksu do umowy.


 

 


 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7

 

 

rpo8

 
Top