Tereny inwestycyjne – Sławno i Skierniewice

Data publikacji: 22.11.2016 r.
Tereny inwestycyjne – Sławno i Skierniewice

Sławno i Skierniewice to kolejne gminy położone w województwie łódzkim, które z powodzeniem ubiegały się o finansowe wsparcie w przygotowaniu terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Sławno jest gminą wiejską w powiecie opoczyńskim. Gmina aktywnie działa na rzecz podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych i stworzenia lepszych warunków dla firm w regionie oraz przyciągnięcia nowych inwestorów. Efektem jest projekt „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”, finansowany z Poddziałania II.1.1 w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020. Projekt polega na uzbrojeniu terenów o powierzchni 6,44 ha w miejscowości Kozenin w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia możliwy będzie rozwój gospodarczy Gminy, zaś na uzbrojonym terenie będą mogły lokować się nowe firmy, tworzące nowe miejsca pracy. Całkowita wartość projektu to niespełna 5 mln zł, z czego dotacja pokryje ponad 3,3 mln zł.

Warto też dodać, że Gmina Sławno skutecznie pozyskiwała środki unijne w ramach RPO WŁ na lata 2007–2013. Zrealizowane zostały m.in. takie projekty jak:
„Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
– Podstrefa Sławno poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów
– działanie 1.1 Drogi oraz działanie 2.1 Gospodarka wodno–ściekowa”. Projekty, dzięki poprawie stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz kanalizacyjnej, przyczyniły się do polepszenia atrakcyjności terenów Gminy dla przedsiębiorstw, a także warunków życia mieszkańców Gminy.

W bieżącym roku wyłoniono do sfinansowania projekt „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sławno”. Dzięki realizacji tego projektu zostaną ocieplone budynki szkół podstawowych, które znajdują się w miejscowościach na terenie gminy Sławno. Ponadto nastąpi m.in. wymiana zewnętrznych drzwi i nieszczelnych okien.

Z kolei Miasto/Gmina Skierniewice podpisując umowę na realizację wartego 4,7 mln zł,
z czego 3 mln to dotacja, projektu „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego zlokalizowanego przy
ul. S. Rybickiego w Skierniewicach”, zrobiło kolejny krok w kierunku pozyskania nowych inwestorów i zapewnienia w ten sposób nowych miejsc pracy. Skierniewice, podobnie jak Sławno, mogą się pochwalić wieloma projektami, które zostały dofinansowane z Funduszy Europejskich. Należą do nich na przykład takie inwestycje, sfinansowane ze środków RPO WŁ na lata 2007–2013, jak:
• „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Skierniewicach, dawnego ogrodu Prymasów Polski” – działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Inwestycja pochłonęła wprawdzie 12 mln zł, ale aż 8,5 mln zł pokryło dofinansowanie. Dzięki tej inwestycji, odrestaurowany park jest perłą skierniewickiego krajobrazu. Są w nim ogrody w stylu francuskim, nowe latarnie oraz zastosowany został układ alejek na wzór przełomu XVIII i XIX w. Wszystkie elementy zostały wprowadzone zgodnie
z kanonem panującym w tym okresie, ponieważ park przeżywał wtedy największą świetność,
• „Remont i adaptacja zabytkowego budynku Willi Kozłowskich pod potrzeby jednostek kultury działających na terenie Miasta Skierniewice” – działanie 5.4 Infrastruktura kultury. Dzięki dotacji w wysokości prawie 1 mln zł, willa zachwyca przepięknymi wnętrzami, które zostały dostosowane do potrzeb skierniewickich instytucji kultury. Znajduje się tutaj Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości, Centrum Sztuk Wizualnych oraz trzy galerie sztuki wraz
z zapleczem technicznym. To także tutaj powstało Centrum Warsztatowe, w którym znajdują się pracownie: plastyczna, rękodzieła artystycznego i grafiki komputerowej.

Sławno i Skierniewice to tylko jedne z wielu miejsc, które zyskały nowy blask dzięki dofinansowaniu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Chcecie dowiedzieć się gdzie jeszcze pomogliśmy zmienić łódzkie? Wejdźcie na stronę: http://zmieniamy.lodzkie.pl/projekty.php i wyszukajcie interesującą Was miejscowość.


Do dzieła!

 
Top