Rozwój gospodarki turystycznej – Wieluń

Data publikacji: 18.11.2016 r.
Rozwój gospodarki turystycznej – Wieluń

Słyszeliście o Jurze Wieluńskiej? Nie? To dobrze się składa, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć Wam o wspaniałych walorach turystycznych tego zakątka Gminy Wieluń. Oczywiście nie zabraknie także informacji o Funduszach Europejskich, które sprawiły, że ta część Wyżyny Krakowsko–Częstochowsko–Wieluńskiej jest warta poświęcenia jej przynajmniej jednego weekendu.

Jura Wieluńska leży na szlaku bursztynowym. Dawniej kupcy rzymscy szli tędy nad Morze Bałtyckie po złoto północy. Jej przedłużeniem jest Jura Krakowsko–Częstochowska. Region ten jest bardzo atrakcyjny krajoznawczo, co w dużej mierze zadecydowało o możliwości skorzystania ze środków europejskich.

W zakątku tym, płynąca na zachód Warta, zmienia swój bieg na północny, aby następnie popłynąć na wschód. W wyniku tego powstaje zakole, które nosi nazwę Wielki Łuk Warty. Należy do jednych z najładniejszych przełomowych odcinków dolin rzecznych w Polsce. Rzeka, pola, lasy oraz pagórkowaty teren sprawiają, że miejsce to jest bardzo urokliwe. W  Jurze Wieluńskiej znajdują się także jaskinie krasowe, wapienniki, będące pozostałościami po piecach wapiennych. W celu ochrony Jury Wieluńskiej, w 1978 roku utworzono Załęczański Park Krajobrazowy. Wapienne podłoże terenu w jurze powstało ze szczątków organicznych zwierząt morskich, m.in. ślimaków i amonitów. Ruchy tektoniczne doprowadziły do pofałdowania, wypchnięcia na powierzchnię oraz pocięcia uskokami osad morskich. Nastąpiła chemiczna erozja skał węglanowych z powodu zmieniającego się mikroklimatu oraz działania wody deszczowej, która zawierała dwutlenek węgla.

Rozwój gospodarki turystycznej Wielunia, w tym turystyki aktywnej, nie byłby tak dynamiczny bez wsparcia środków unijnych w ramach projektu „Jura Wieluńska – markowy produkt turystyczny”, sfinansowanego ze środków RPO WŁ na lata 2007–2013. To dzięki nim udało się m.in. oznakować tablicami edukacyjnymi szlak rowerowy „Śladami skamieniałych mieszkańców Jury Wieluńskiej”, promować region i jego walory przyrodnicze podczas Wieluńskich Spotkań Jazzowych "Jura Jazz" i Festiwalu Geologicznego, zorganizować gry terenowe i warsztaty geologiczne dla uczniów szkół czy też wystawę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Ponadto zrealizowanie tego projektu w dużym stopniu przyczyniło się do popularyzacji Jury Wieluńskiej jako obszaru znaczącego z turystycznego punktu widzenia.

Jura Wieluńska jest przepięknym mezoregionem położonym na wysokości 220–280 m n.p.m. Zręby Wielunia spowodowały podniesienie tego obszaru. Na terenie Gminy widoczny jest naturalnie rzeźbiony krajobraz, będący wynikiem działań lodowców. Jura ta to prawdziwe bogactwo turystyczne, świetne dla tych, którzy uwielbiają naturę i jej dzieła. To obszar pełen znakomitych okazów geologicznych, wytworzonych w drodze naturalnych procesów, będących wartościowymi turystycznie elementami regionu.

Zachęcamy do odwiedzenia tak urokliwego miejsca w województwie łódzkim. Naprawdę warto je zobaczyć!

 
Top