Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Koluszki

Data publikacji: 04.11.2016 r.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa Koluszki

ŁSSE to jedna z czternastu specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju. Utworzono ją w 1997 roku. W jej skład wchodzą 44 podstrefy, do których należą również Koluszki.

Podstrefa Koluszki stanowi 11 hektarów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zainwestowały w niej firmy z branży drobiarsko–mięsnej oraz logistycznej:
• SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko–Mięsne,
• Logiq Rożko Sp.j.

Gmina Koluszki chce jednak przyciągać kolejnych inwestorów w czym na pewno pomoże jej dotacja unijna w wysokości prawie 4 mln zł z RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach projektu „Uzbrojenie terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Koluszki”. Przedsięwzięcie zakłada kompleksowe uzbrojenie i stworzenie na powierzchni 23 hektarów, terenów inwestycyjnych o wysokiej jakości zagospodarowania, skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Planowany kompleks będzie się znajdował w północnej części miasta Koluszki, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i sportowo-rekreacyjnych.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na obszarze ŁSSE?
• należy utworzyć nowe miejsca pracy,
• złożyć wniosek w sprawie przyznania pomocy przed zapoczątkowaniem inwestycji,
• minimalna wysokość kosztów nowego projektu to 100 000 EUR.
Na obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej można prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej tj.
• usługową, w tym także usługi magazynowania,
• produkcyjną,
• działania związane z Business Process Outsourcing, czyli m.in. usługi rachunkowo–księgowe, informatyczne czy w dziedzinie analiz technicznych.

Przed rozpoczęciem inwestycji, jak i po jej wdrożeniu w życie, każdy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy pracownika ŁSSE. Pracownicy ci ułatwiają inwestorom współpracę np. z podmiotami otoczenia biznesu czy z gestorami sieci energetycznej. Organizowane są dla nich bezpłatne szkolenia, promowani są oni w mediach, mogą liczyć na wsparcie w relacjach z Ministerstwem Rozwoju.
Podstrefa Koluszki to wydzielony obszar, na którym inwestorzy mogą korzystać z pomocy publicznej oraz rozpocząć działalność swojej firmy na preferencyjnych warunkach. Pomoc publiczna polega na zwolnieniu z podatku dochodowego dla osób fizycznych lub prawnych. Wyróżniamy pomoc publiczną z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy lub nowej inwestycji.
O innych obszarach inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dowiecie się po kliknięciu w link: http://zmieniamy.lodzkie.pl/projekty.php?search=on, a o gminach, które również dostały dofinansowanie na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przeczytacie tutaj:
http://lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/pieni%C4%85dze-pod-inwestor%C3%B3w.

Patrzmy razem na to, jak Łódzkie zmienia się dzięki Funduszom Europejskim!

 

(foto: Aktron / Wikimedia Commons)

 

 
Top