Webinarium pt. „Projekty B+R dla przedsiębiorców” 26.10.2016 r. Pytania i odpowiedzi

Data publikacji: 02.11.2016 r.
Webinarium pt. „Projekty B+R dla przedsiębiorców” 26.10.2016 r. Pytania i odpowiedzi

W związku z siódmym webinarium, które odbyło się 26 października br., prezentujemy poniżej wszystkie pytania uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

Pytanie: Witam, składaliśmy na początku roku wniosek w poprzednim konkursie na innowacje i nasz wniosek nie dostał dofinansowania. Czy możemy złożyć go ponownie? Co należy zrobić aby tym razem dostać to dofinansowanie??

Odpowiedź: Tak, nic nie stoi na przeszkodzie żeby złożyć wniosek na tę samą inwestycję w nowym konkursie. Oczywiście należy pamiętać o zaktualizowaniu informacji zawartych we wniosku oraz dokonaniu poprawek zgodnie z uwagami członków Komisji Oceny Projektów.

Pytanie: Czy obecnie można składać projekty badawcze na nowe produkty?

Odpowiedź: Obecnie trwa nabór np. w działaniu II.3.1:

http://www.cop.lodzkie.pl/nabor-wnioskow/620-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-2, gdzie na projekty badawczo-rozwojowe w MŚP przeznaczone jest 20 mln EUR. W tym roku ogłoszony zostanie również nabór z działania I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw. W tych projektach można uzyskać dofinansowanie na działalność badawczo-rozwojową.

Pytanie: Proszę mi powiedzieć czy lepiej składać nowy tzn. poprawiony wniosek czy składać protest? Pytam o to, jeśli ponownie nasz projekt by nie przeszedł oceny.

Odpowiedź: Wszystko zależy od uwag członków Komisji Oceny Projektów – jeżeli istnieje realna szansa na pozytywne rozpatrzenie odwołania wtedy złożenie protestu ma sens. W innym przypadku lepiej jednak poprawić wniosek zgodnie z uwagami i złożyć go ponownie.

Pytanie: Jakie wsparcie można otrzymać w ramach 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw?

Odpowiedź: Pytasz o wysokość wsparcia czy o to, na co można otrzymać środki? Działanie to wspiera przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu. Maksymalne dofinansowanie w poprzednim konkursie z działania I.2.2 wynosiło 700 000,00 zł. Co do jego wysokości w nowym naborze trzeba poczekać na dokładną dokumentację konkursową.

Pytanie: W przypadku dotacji na innowacje co jest bardziej opłacalne – zakup wyników prac badawczych czy samodzielne wdrożenie? Chodzi mi o liczbę punktów przy ocenie wniosku.

Odpowiedź: Na przykład w obecnie realizowanym konkursie z działania II.3.1, bardziej opłacalne dla beneficjentów (z punktu widzenia kryterium merytorycznych punktów) jest wdrożenie w projekcie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie. Zakup wyników prac skutkować będzie mniejszą liczbą punktów w tym kryterium.

Pytanie: Czy wiadomo jaka będzie pula środków na dotacje w ramach konkursu na projekty badawcze?

Odpowiedź: W obecnie ogłoszonym konkursie z działania II.3.1 planowana wysokość środków przeznaczonych na finansowanie projektów wynosi aż 20 mln EUR. W planowanych konkursach z działań I.2.2 (Projekty B+R przedsiębiorstw) czy I.2.1 (Infrastruktura B+R przedsiębiorstw) orientacyjne wysokości tych środków wynoszą po 10 mln EUR na każdy konkurs.

Pytanie: Co z naborami wniosków na przyszły rok – czy już wiadomo kiedy będzie można składać wnioski?

Odpowiedź: Zapraszamy do śledzenia harmonogramu naboru wniosków na 2016r. (http://www.cop.lodzkie.pl/images/harmonogram/Harmonogram-RPO-Wl-2014-2020-na-2016-28.06.2016.pdf). Harmonogram na rok 2017 zostanie ogłoszony pod koniec listopada na stronie RPO WŁ (www.rpo.lodzkie.pl) i Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (www.cop.lodzkie.pl).

Pytanie: Kto ma opracować opinię innowacyjności?

Odpowiedź: Na przykład w działaniu II.3.1 opinia o innowacyjności musi być sporządzona przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim. Dokładne informacje zawsze znajdują się w dokumentacji konkursowej.

 
Top