Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Data publikacji: 28.10.2016 r.
Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Już wkrótce bo w IV kwartale 2016 roku zostanie ogłoszony drugi tegoroczny nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO WŁ na lata 2014–2020. To kolejna szansa rozwoju dla regionalnych firm, które dzięki środkom unijnym będą miały możliwość przeprowadzenia prac badawczych w zakresie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Jakiego rodzaju projekty mogą uzyskać dotację?

Środki będzie można przeznaczyć na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, dokonywane do etapu pierwszej produkcji. Efektem prac badawczych ma być opracowanie i wdrożenie do działalności firmy nowego lub też udoskonalonego procesu, wyrobu produktu czy też usługi. Bardzo ważne jest, żeby projekt wpisywał się w którąś
z 6 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa łódzkiego:

 1. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (także wzornictwo);
 2. Zaawansowane materiały budowlane
 3. Medycyna, farmacja, kosmetyki;
 4. Energetyka oraz odnawialne źródła energii;
 5. Innowacyjne rolnictwo oraz przetwórstwo rolno–spożywcze;
 6. Informatyka i telekomunikacja.

Jest to jedno z kryteriów merytorycznych, których nie spełnienie będzie skutkować odrzuceniem wniosku. Ponadto jeżeli projekt wpisuje się w obszary gospodarcze w ramach RIS, otrzymacie za to dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

Jakie podmioty będą mogły ubiegać się o dofinansowanie?

 • Przedsiębiorcy;
 • Konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Otrzymane środki europejskie będziecie mogli przeznaczyć na:

 1. Koszty personelu zaangażowanego w realizowanie projektu,
 2. koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 3. koszty budynków (amortyzacja) i gruntów (m. in. dzierżawa, wieczyste użytkowanie) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 4. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne;
 5. dodatkowe koszty ogólne i pozostałe koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (np. odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny).

Na realizację projektów przeznaczymy kwotę ponad 42 milionów złotych.

Ogłoszenie terminu naboru wniosków zaplanowaliśmy na IV kwartał 2016 r. Śledźcie zatem uważnie stronę internetową Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (www.cop.lodzkie.pl) – zakładka „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Koniecznie zapoznajcie się także z kryteriami oceny projektów, które znajdziecie w tym dokumencie (od str. 16 do 22).

 
Top