Jak Fundusze Europejskie wspierają markę regionalną?

Data publikacji: 22.09.2016 r.
Jak Fundusze Europejskie wspierają markę regionalną?

Marka terytorialna/regionalna jest wspólnym mianownikiem dla wielu produktów i usług regionalnych. Na jej wizerunek składają się wszystkie oferowane w danym regionie produkty, w tym wypadku w województwie łódzkim. O jakich produktach mowa? Mogą to być zarówno wyroby regionalne, m.in. spożywcze, rzemieślnicze, rękodzielnicze, ale także produkty turystyczne w  postaci popularnych wśród turystów miejsc.

Województwo łódzkie tworząc markę „Promuje Łódzkie” wykorzystuje zjawisko sprzężenia zwrotnego w postaci synergii marki nadrzędnej regionu i jej produktów. Zarówno marka województwa promuje swoje wyroby, jaki i one promują samą markę.

Aby zbudować silną markę terytorialną, konieczne jest jednoznaczne określenie tożsamości regionu. Tu składowymi są zarówno walory przyrodnicze, jak i kulturowe oraz historyczne. Ważne jest jednak, aby mieszkańcy identyfikowali się z nimi, a potencjalni turyści czy inwestorzy widzieli ich unikatowość i niepowtarzalność. Dlatego też województwo łódzkie stworzyło projekt „Promuje Łódzkie", który ma w formie marki parasolowej, promować zasoby regionu.

Budowanie marki nie kończy się w momencie wprowadzenia jej na rynek. Jest to długotrwały proces. Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, pomogły wielu gminom i powiatom opracować długofalowe strategie marketingowe i promocyjne marek lokalnych i regionalnych, a także zidentyfikować te produkty i  usługi, na bazie których było możliwe stworzenie takich marek.

Dobre praktyki województwa łódzkiego

W sumie w ramach działania III.2 RPO WŁ na lata 2007–2013, dofinansowanie otrzymało 79  projektów o całkowitej wartości aż 84 mln zł. Wysokość dotacji, w zależności od projektu, wahała się od niespełna 92 tys. zł (dla „Regionalnej Wystawy Rolno–Przemysłowej – marki Powiatu Zduńskowolskiego”) aż do ponad 8 mln zł (dla samego Województwa Łódzkiego na realizację projektu Marka „Łódzkie promuje” –  budowanie, pozycjonowanie i promowanie marki województwa łódzkiego w latach 2013–2015). Dlatego też poniżej przedstawiamy Wam kilka ciekawych projektów, związanych z budowaniem marki regionalnej.

Sieradz Open Hair Festival

Sieradz postawił na wskrzeszenie postaci Antoniego Cierplikowskiego ps. Antoine, sławnego w całej Europie fryzjera. Dzięki tej imprezie Sieradz od lat udowadnia, że warto inwestować w potencjał ludzki i rzeczywiście Łódzkie może się chwalić niebanalnymi postaciami docenionymi przez świat. Do kanonu wybitnych osobowości, takich jak łodzianin Julian Tuwim czy Max Factor ze Zduńskiej Woli, dołączył ceniony zarówno w Paryżu, jak i w Hollywood – Antoine.

Łódź – Centrum Przemysłów Kreatywnych

Łódź w ramach wypracowanej strategii marketingowej, zdecydowała się na stworzenie marki Centrum Przemysłów Kreatywnych. Jej założeniem jest wsparcie dla wszystkich tych, którzy tworzą i rozwijają kreatywność miasta. Są to m.in. projektanci mody, artyści, rzemieślnicy, tworzący swoje produkty od podstaw.

Buczkowska truskawka – marką województwa łódzkiego

Co roku czerwiec obfituje w truskawki. W naszym regionie stolicą tego owocu jest gmina Buczek, która buduje swoją markę między innymi poprzez organizację „Święta Truskawki”. Projekt ten pozwolił na wsparcie lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zaangażowanych w proces hodowli owoców.

Łęczyca i diabeł Boruta

Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego” to dwuetapowy projekt zrealizowany przez miasto Łęczyca, którego celem było wypromowanie unikatowych atutów miejscowości. W  ramach projektu zorganizowano szereg wydarzeń, m.in. odbywający się co niedzielę „Jeden dzień w Łęczycy z Diabłem Borutą – godz. 11.11”, Łęczyckie Biesiady Literackie, Łęczycka Jesień Teatralna czy też Spotkanie z Modą na Zamku w Łęczycy.

Możemy zatem śmiało powiedzieć, że nasze województwo obfituje w różnorodne produkty świadczące o jego wyjątkowości. Są one świetnym pretekstem, aby lepiej poznać Łódzkie i docenić jego autentyczność.

 
Top