Webinarium pt. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” 31.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi (część 2)

Data publikacji: 04.09.2016 r.
Webinarium pt. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej” 31.08.2016 r. Pytania i odpowiedzi (część 2)

W związku z piątym webinarium, które odbyło się 31 sierpnia br., prezentujemy poniżej pozostałą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

Pytanie: Niestety nie jestem w stanie czekać aż 5 albo 6 miesięcy, tylko po to, żeby otrzymać dotację w wysokości niecałych 23 tysięcy. Dla mnie to za mało – czy są jakieś inne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Mogą być nawet jakieś niskooprocentowane pożyczki…

Odpowiedź: Tak. W woj. łódzkim cały czas funkcjonuje program Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Jest to wprawdzie pożyczka zwrotna, ale mająca bardzo dobre warunki finansowe – maksymalna kwota pożyczki to 83,6 tys. zł, zaś oprocentowanie to tylko 0,44%. Jeżeli jesteś zainteresowany to wejdź na stronę programu:

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka–na–dzialalnosc/

albo po prostu skontaktuj się z jedną z instytucji udzielających pożyczek. Dane teleadresowe znajdziesz w linku poniżej:

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/.

Pytanie: Czy wykonując zawód, np. programisty przez kilka lat, mogę starać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem oprogramowania?

Odpowiedź: Oczywiście. Tym bardziej, że będziesz mógł łatwo wykazać spójność swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z pomysłem na biznes.

Pytanie: Czy mogę otrzymać wsparcie na rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej?

Odpowiedź: Tak. Dotacje w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020, o których mówią dzisiaj nasi eksperci, to właśnie wsparcie na tworzenie firm dla osób fizycznych chcących rozpocząć działalność gospodarczą, w tym także jednoosobową.

Pytanie: Osoba o niskich kwalifikacjach, czyli kto??!! Skończyłem np. zawodówkę, to mogę dostać dotację czy nie?

Odpowiedź: Osoba z wykształceniem zawodowym może ubiegać się o dotację.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w dokumencie „Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”, osoba o niskich kwalifikacjach to:

„[…]posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Przyjmuje się, że do tego poziomu wykształcenia kwalifikują się osoby bez wykształcenia oraz z wykształceniem:

-      podstawowym,

-      gimnazjalnym,

-      ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym,

-      ponadgimnazjalnym zawodowym,

-      zasadniczym zawodowym.[…]”

Pytanie: Którego dnia miesiąca najlepiej rozpocząć działalność?

Odpowiedź: Z punktu widzenia projektu nie ma to znaczenia. Poza tym musisz zarejestrować działalność zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Pytanie: Czy okres trwałości zawsze trwa rok?

Odpowiedź: Okres trwałości rozumiany jako prowadzenie działalności gospodarczej trwa 12 miesięcy od momentu jego rozpoczęcia. Z kolei dokumentację związaną z ubieganiem się o dotację na założenie firmy trzeba przechowywać 10 lat.

Pytanie: Byłem ostatnio w moim PUP–ie i powiedzieli mi, że nie mają w tej chwili środków :(. Zainteresowało mnie głównie to, że wspomnieli o wsparciu pomostowym. Na czym to dokładnie polega? Ile mogę dostać tego wsparcia pomostowego?

Odpowiedź: Tzw. finansowe wsparcie pomostowe to drugi rodzaj dotacji, o który możesz się ubiegać. W dodatku jednocześnie, gdyż na sam koniec procesu ubiegania się o wsparcie (będą o tym mówić nasi dzisiejsi eksperci), składając wniosek o dotację na uruchomienie działalności gospodarczej, składasz także wniosek o przyznanie Ci wsparcia pomostowego.

Są to środki, które będziesz mógł przeznaczyć na koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal. Z tej formy pomocy będziesz mógł korzystać aż przez 12 miesięcy. Wsparcie pomostowe wynosi 1750 zł/m–c.

Zajrzyj też na naszego bloga, na którym pisaliśmy o dotacjach na założenie firmy, tutaj – KLIK.

Pytanie: A czy to, że kiedyś, ale dawno, bo jakieś 6 lat temu miałam działalność, sprawia że nie mogę ubiegać się o dotację?

Odpowiedź: Nie, jeżeli ją zamknęłaś (a nie tylko zawiesiłaś!) i nie prowadziłaś jej w ciągu ostatnich 12 m–cy przed złożeniem formularza zgłoszeniowego.

 
Top