Obowiązki okresu trwałości – cz. 2

Data publikacji: 23.06.2016 r.
Obowiązki okresu trwałości – cz. 2

We wczorajszym wpisie opisaliśmy pierwszą z dwóch części blogowego wpisu, która dotyczy obowiązków okresu trwałości. Dzisiaj zamierzamy zakończyć ten temat.

Nasz dzisiejszy wpis rozpoczynamy od pytania: jaką datę bierzemy pod uwagę, jako datę płatności końcowej? Może to być albo:

  •  data przelewu na rachunek bankowy beneficjenta (w przypadku, gdy środki przekazywane są w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową),albo  
  •  data zatwierdzenia wniosku o płatność końcową (w pozostałych przypadkach).

W okresie trwałości musicie także sporządzać sprawozdania lub oświadczenia, na podstawie których oceniane będzie zachowanie trwałości Waszego projektu. Musicie też zdawać sobie sprawę, że instytucja która sfinansowała Wasz projekt może przeprowadzić kontrolę projektu
w okresie trwałości.
Pamiętajcie, że obowiązek zachowania trwałości dotyczy wszystkich projektów, a zwłaszcza infrastrukturalnych oraz inwestycyjnych, w których dokonywane są zakupy sprzętu lub wyposażenia.
Jedyny przypadek kiedy obowiązek zachowania trwałości Waszego projektu, może zostać uchylony to sytuacja, w której Wasza firma ogłosi upadłość, ale tylko i wyłącznie niewynikającą z oszukańczego bankructwa. O tym będziemy jednak mówić w jednym z kolejnych odcinków naszych webinariów – śledźcie zatem nasz profil na Facebooku.
Pamiętajcie także, że naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych (proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości)! Wystarczy, że sprzedacie jakąś maszynę (która była współfinansowana ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020), jednocześnie nie kupując nowej w zamian i może to spowodować naruszenie zasady trwałości Waszego projektu.

No i to wszystko na dzisiaj Jeżeli mielibyście jakieś pytania to zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich – dane teleadresowe oraz godziny ich pracy znajdziecie na naszej stronie (Punkty Informacyjne).

 
Top