Obowiązki okresu trwałości – cz. 1

Data publikacji: 23.06.2016 r.
Obowiązki okresu trwałości – cz. 1

Najpierw był pomysł na innowacyjny biznes, który przerodził się we wniosek o dotację unijną. Potem była radość kiedy zobaczyliście go na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. Następnie podpisaliście umowę i zrealizowaliście Wasze przedsięwzięcie zgodnie z planem. A właśnie wczoraj dostaliście potwierdzenie, że na konto firmy wpłynęła płatność końcowa (jeśli nie wiecie co to jest, obejrzyjcie ten materiał na naszym kanale YouTube). Zatem udało się – zrealizowaliście projekt unijny i możecie być z siebie dumni! Nie oznacza to jednak, że Wasze obowiązki wobec instytucji, która go sfinansowała się definitywnie zakończyły. Weszliście bowiem w tzw. okres trwałości. O co jednak chodzi z tą trwałością projektu? Na czym ona polega? Już wyjaśniamy.

Okres trwałości to po prostu z góry określony czas, w ciągu którego musicie zachować w niezmienionej formie i wymiarze, efekty Waszego projektu. Dla projektów współfinansowanych z RPO WŁ na lata 2014-2020 wynosi standardowo 5 lat. Jedynie w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw okres ten jest krótszy i wynosi 3 lata.

O jakie jednak efekty chodzi? O wskaźniki projektu (produktu i rezultatu – mówiliśmy o nich podczas naszego pierwszego webinarium), których osiągnięcie i utrzymanie zadeklarowaliście w Waszym wniosku. Mogą to być np. zakupione dzięki dotacji maszyny i urządzenia, stworzone miejsca pracy czy też wdrożone w Waszej firmie innowacyjne produkty lub usługi. Listę takich wskaźników oraz ich definicji dla II Osi Priorytetowej Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka RPO WŁ na lata 2014-2020 znajdziecie tutaj.

Jeżeli zatem w ramach projektu założyliście np. takie wskaźniki:

  •   produktu w postaci innowacyjnej linii technologicznej, dzięki której firma wprowadzi na rynek zupełnie nowy w skali Polski produkt,
  •   rezultatu w postaci 3 nowych miejsc pracy oraz 1 wprowadzonej innowacji produktowej, w postaci nowego w skali Polski produktu,

to musicie je utrzymać w okresie trwałości Waszego przedsięwzięcia.

Utrzymać czyli np. nie możecie sprzedać maszyn/urządzeń wchodzących w skład linii technologicznej. Jeżeli którąś z nich trzeba będzie wymienić to pamiętajcie, że musicie kupić w jej miejsce taką maszynę, której parametry techniczne / funkcjonalności będą takie same lub lepsze.

W przypadku miejsc pracy musicie z kolei pamiętać, że ich ilość (czyli 3 tak jak w przykładzie powyżej) nie może się zmienić w okresie trwałości. Ponadto jeżeli w projekcie stworzyliście nie tylko nowe miejsca pracy, ale i nowe stanowisko np. osoby odpowiedzialnej za nadzór nad produkcją innowacyjnego produktu, wtedy również to konkretne stanowisko musi zostać utrzymane w całym okresie trwałości.

Pytanie, które się Wam teraz nasuwa to zapewne „Od kiedy jest liczony okres trwałości?”. Odpowiedź jest prosta – od daty ostatniej płatności, która zostanie Wam przekazana przez instytucję finansującą. Jedyny wyjątek od tej reguły może nastąpić jeśli przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają ostrzejsze wymogi, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

To wszystko na dzisiaj :). Jeszcze w tym tygodniu opublikujemy drugą część tego wpisu, a tym czasem zapraszamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich – dane teleadresowe oraz godziny ich pracy znajdziecie na naszej stronie (Punkty Informacyjne).

 
Top