Lista projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzględnieniu protestu - „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych -ZIT"

Data publikacji: 14.03.2017 r.

Poniżej publikujmey listę projektów przekazanych do oceny strategicznej, po uwzgednieniu protestu w ramach konkursu dotyczącego wsparcia przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT.

Lista projektów opublikowana na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi


Top