Nabory wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię nabór:

Dostępnych (96) naborów ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 30.06.2016 | kategorie: Nabory wniosków
Data publikacji: 30.06.2016 | kategorie: Nabory wniosków
Status naboru
  • Aktualny 2016-08-26 do 2016-09-23
Data publikacji: 26.02.2016 | kategorie: Nabory wniosków
Status naboru
Data publikacji: 26.02.2016 | kategorie: Nabory wniosków
Status naboru
  • Zakończony od 2016-03-31 do 2016-04-29
Data publikacji: 11.05.2016 | kategorie: Nabory wniosków
Status naboru
  • Wynik naboru wniosków

     

    Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż żaden wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej w wyniku zakończenia oceny dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16, Poddziałanie III.3 Transport multimodalny.

Strona 6 z 10

Top