Lista projektów pozakonkursowych

Pobierz obowiązujące listy projektów pozakonkursowych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 - stan na 8 lutego 2017 r.


Top