Lista projektów pozakonkursowych

Pobierz obowiązujące listy projektów pozakonkursowych.

Lista projektow wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020 - stan na 12 września 2017 r.


Top