Lista beneficjentów

Zobacz listę instytucji i przedsiębiorstw, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Lista projektów realizowanych w ramach Regionalnego Prgramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - stan na 8 lutego 2017 r.


Top