Rewitalizacja w małych miastach - zaproszenie na konferencję

Data publikacji: 24.05.2017 r.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji pt. Rewitalizacja w małych miastach, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2017 r. w Mierzęcinie k/ Dobiegniewa (województwo lubuskie).  
Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów na poziomie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, w szczególności małych i średnich miast, a jej celem jest wsparcie gmin w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej poświęconej konferencji.

 
Top