Zapraszamy na tegoroczną edycję cyklu bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji cyklu bezpłatnych szkoleń dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 19 tematów szkoleń, 3 tematy realizowane w trybie stacjonarnym:

 • Prawo zamówień publicznych w projektach unijnych,
 • Praca w SL2014,
 • Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych,

oraz 16 tematów realizowanych w formie on-line

 • Archiwizacja dokumentacji projektowej,
 • Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo,
 • Rozliczanie projektów unijnych,
 • Przygotowanie budżetu projektu unijnego oraz jego realizacja,
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis,
 • Prawo budowlane w procesie realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFS,
 • Kontrola i monitoring trwałości projektów współfinansowanych z EFRR,
 • Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu,
 • Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR,
 • Personel i uczestnicy w projektach,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne,
 • Promocja projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • Kwoty ryczałtowe – planowanie budżetu projektu unijnego,
 • Ocena oddziaływania na środowisko.

Programy szkoleń wraz z dostępnymi terminami oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronę internetową poświęconą naszym szkoleniom.

 
Top