23 listopada 2017 r. odbyło się Webinarium z Zamówień Publicznych. Zobacz jakie tematy szczegółowe poruszono.

23.11 23.11

Informacje o webinarium

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane”

Webinarium odbyło się w 23 listopada br. w godz. 10:00-11:30 i dostępne jest na kanale Youtube „Zmieniamy  Łódzkie” dokładny adres https://www.youtube.com/watch?v=ip3E36kgFwU

W trakcie webinarium istniała możliwość zadawania pytań prowadzącym.

Webinarium poprowadziły:

 • Dr Andrzela Gawrońska-Baran
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ukończyła także aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002–2008), w latach 2010–2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznychw dużej instytucji sektora finansów publicznych.
 • Anna Łukaszewska — radca prawny
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierunku prawo. Od 1994 r. prowadzi własną Kancelarię, której jednym z głównych obszarów działania jest prawo budowlane i prawo mieszkaniowe. Ceniony wykładowca w zakresie prawa budowlanego, umów w budownictwie i prawa autorskiego, dotyczących projektów architektonicznych dla Okręgowej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa i dla Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi. Prowadzi cyklicznie wykłady i spotkania seminaryjne dla Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, prawa meldunkowego, umów związanych z zarządzaniem nieruchomościami (w tym na roboty budowlane).

Dla kogo?

Webinarium skierowane jest głównie do beneficjentów RPO WŁ.

Program webinarium

 • Opis kryteriów oceny ofert według dyrektywy klasycznej 2014/24/UE i dyrektywy sektorowej 2014/25/UE.
 • Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie, czyli rachunek kosztów cyklu życia.
 • Kryteria „powszechne” - termin gwarancji i rękojmi oraz termin płatności.
 • Kryterium termin realizacji zamówienia - „pułapki” i zabezpieczenie interesów zamawiającego.
 • Kryterium „personelu” wyznaczonego do realizacji zamówienia na roboty budowlane jako kryterium jakościowe - przykłady praktyki i orzecznictwa KIO.
 • Realizacja robót budowlanych bez udziału podwykonawców jako kryterium oceny ofert - ocena dopuszczalności w świetle stanowiska UZP i orzecznictwa KIO.
 • Przykłady społecznych kryteriów oceny ofert na roboty budowlane.
                                             

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Organizator spotkania

Departament Polityki Regionalnej
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 30 28
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

 
Top