Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania IX.1.1

Data publikacji: 06.04.2016 r.

Informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi odbędzie się spotkanie związane z ogłoszonym konkursem nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/16, który skierowany jest do podmiotów specjalizujących się w aktywizowaniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Informacje o spotkaniu wraz z formularzem rejestracyjnym zostały zamieszczone na stronie:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top