Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online pt. „Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych”

Data publikacji: 11.10.2021 r.

Informacje o szkoleniu

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online pt. „Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówień w projektach unijnych”.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 19 października 2021 r., w godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 17.10.2021).

W przypadku chęci wzięcia udziału prosimy o wypełnienie elektronicznie formularza zgłoszeniowego. Do osób zakwalifikowanych na szkolenie prześlemy maila potwierdzającego.

Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak – szkoleniowiec, audytor, przedsiębiorca, realizator projektów UE, ekspert z zakresu funduszy europejskich. Współpracował z Komisją Europejską. Ekspert instytucji w programach współfinansowanych ze środków UE: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Edukacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Przemysłu i innych. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Prowadził szkolenia z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, rozliczania, kwalifikowalności, nieprawidłowości, SL2014 i innych na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych i instytucji publicznych. Konsultuje realizacje merytoryczne i finansowe projektów POWER, POIR, POIiŚ, RPO w 13 województwach. Szkolił zespoły projektowe przed rozpoczęciem realizacji projektów, koordynował "awaryjnie" projekty zagrożone niekwalifikowalnością kosztów lub rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Przygotowywał na zlecenie realizatorów raporty ewaluacyjne i monitoringowe projektów. Zajmuje się też doradztwem na rzecz Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących w programach operacyjnych. Przygotowuje również ekspertyzy z zakresu funduszy europejskich.

Dla kogo?

Szkolenia są skierowane do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Elementy obligatoryjne SWZ z omówieniem.
 2. Elementy fakultatywne i kiedy warto je stosować.
 3. Zapisy i załączniki.
 4. Lista sprawdzająca SWZ.

Organizator szkolenia

Departament Promocji
Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel.: 42 663 36 00
e-mail: szkolenia.rpo@lodzkie.pl

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: 2021-10-19
 • Miejsce: Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich
 • Temat: Inne
 • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top