Spotkania informacyjne pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w Opocznie, Skierniewicach, Brzezinach i Sieradzu.

Data publikacji: 25.05.2015 r.

 pife mir lodzkie EFSI kolor mniejsze

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Bełchatowie, Łowiczu, Brzezinach i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Spotkania poprowadzą specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Bełchatowie, Łowiczu, Brzezinach i Sieradzu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach w następujących miejscowościach:

1. 2 czerwca 2015 roku w godz. 10:00–13:15 (rejestracja od godz.9:30) w Urzędzie Miejskim w Opocznie, Opoczno, ul. Staromiejska 6, Sala USC.

- Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta na prawach powiatu – Piotrkowa Trybunalskiego).

- Organizator: LPI Bełchatów

Uprzejmie informujemy, iż z powodu wyczerpania liczby wolnych miejsc, zapisy na spotkanie informacyjne w Opocznie zostały zamknięte.  Zapraszamy do udziału w pozostałych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez LPI Bełchatów

2. 2 czerwca 2015 roku w godz. 10:00–13:15 (rejestracja od godz.9:30)  w Urzędzie Miasta Skierniewice, Skierniewice, ul. Senatorska 12, Sala konferencyjna I piętro.

- Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego (tj. powiatów: łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, rawskiego, skierniewickiego oraz miasta na prawach powiatu - Skierniewic).

- Organizator: LPI Łowicz

3. 11 czerwca 2015 roku w godzinach 12:30–15:15 (rejestracja od godz.12:15) w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, Sala konferencyjna na parterze.

- Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Centralnego Województwa Łódzkiego (tj. z powiatów: brzezińskiego, łódzkiego – wschodniego, zgierskiego oraz pabianickiego).

- Organizator: LPI Brzeziny

4. 19 czerwca 2015 roku w godzinach 9:15-12:00 (rejestracja od godz.9:00) w  Sali konferencyjnej A Centrum Edukacji Ekologicznej w Sieradzu, ul. Portowa 2.

- Do wzięcia udziału w spotkaniu zapraszamy osoby z terenu Podregionu Zachodniego województwa łódzkiego (tj. powiatów: sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego).

- Organizator: LPI Sieradz

Potwierdzenie udziału w danym spotkaniu następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy, osobiste dostarczenie do siedziby danego PIFE bądź też poprzez rejestrację telefoniczną najpóźniej na dzień przed planowanym spotkaniem do godziny 14:00.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z danym PIFE:

LPI w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17,
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

LPI w Łowiczu
ul. Świętojańska 1,
99-400 Łowicz
Tel.: 46 837 52 67, 46 837 72 29
e- mail: LPILowicz@lodzkie.pl

LPI w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16,
95-060 Brzeziny
tel.: 46 874 31 54; 46 816 68 17
e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

LPI w Sieradzu
ul. Kościuszki 6
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!Uprzejmie informujemy, iż z powodu wyczerpania liczby wolnych miejsc, zapisy na spotkanie informacyjne w Opocznie zostały zamknięte.  Zapraszamy do udziału w pozostałych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez LPI Bełchatów

1. Program Opoczno
2. Program Skierniewice
3. Program Brzeziny
4. Program Sieradz
5. Formularz zgłoszeniowy Opoczno
6. Formularz zgłoszeniowy Skierniewice
7. Formularz zgłoszeniowy Brzeziny
8. Formularz zgłoszeniowy Sieradz
9. Plakat Opoczno
10. Plakat Skierniewice
11. Plakat Brzeziny
12. Plakat Sieradz

 


Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Dodatkowe informacje

  • Data: od 2015-05-05 do 2015-05-05
  • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
  • Kim jestem: Przedsiębiorca, Osoba fizyczna, Organizacja pozarządowa, Instytucja
 
Top