Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 14.04.2016 r.
Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Wrócić do pracy, czy pozostać w domu z dzieckiem? Oto dylemat, przed którym stają osoby opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3. Dotyczy on m. in. kobiet, które rozważają powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim. Przeszkodą w podjęciu tej ważnej decyzji może być także zbyt mała liczba miejsc w żłobkach czy też klubach dziecięcych.


Odpowiedzią jest konkurs z Działania X.1 RPO WŁ 2014-2020, w którym zaplanowano:
->   tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych, a także zatrudnienie opiekunów dziennych czy niań,
->    aktywizację zawodową opiekunów dzieci w wieku do lat 3 m. in. poprzez doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia.

Dzięki temu realizowane będą projekty oferujące kompleksowe rozwiązania. Z jednej strony dadzą one szansę opiekunom dzieci na odnalezienie się na rynku pracy po przerwie związanej z wychowaniem malucha. Z drugiej umożliwią objęcie opieką najmłodszych, którzy pod okiem wykwalifikowanej kadry w profesjonalnych warunkach mają szansę rozwijać się intelektualnie i społecznie.


Wnioski będą mogły składać zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. Odbiorcami ich projektów będą z kolei osoby pracujące oraz pozostające bez pracy, opiekujące się dziećmi w wieku do lat 3. Alokacja na konkurs jest bardzo duża i wynosi prawie 49 mln zł, a nabór będzie prowadzony od 19 do 30 maja 2016 r. Czasu na przygotowanie dobrego projektu jest zatem sporo. Na zachętę przedstawiamy Wam przykłady dwóch żłobków, które uzyskały wsparcie w poprzednim okresie finansowania.


Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń z Łodzi otrzymał prawie 1 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie żłobka „Złoty Promyk”. Pieniądze zostały m. in. przeznaczone na salę do terapii sensorycznej, zabawki edukacyjne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie (stoliki, krzesełka, szafki). Ponadto, dzięki środkom unijnym, dzieci brały udział w zajęciach dodatkowych – logopedycznych, językowych, rytmicznych, gimnastyce korekcyjnej oraz terapii sensorycznej. Wsparciem zostało objętych 12 maluchów oraz ich rodziców, którzy dzięki dodatkowej pomocy w ramach projektu znaleźli pracę. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że Ośrodek złożył kolejny wniosek i ponownie otrzymał dofinansowanie w wysokości 846 tys. zł na stworzenie drugiej grupy dla kolejnych 12 dzieci. Zajrzyjcie koniecznie na profil facebookowy żłobka, żeby zobaczyć, jak świetnie funkcjonuje: https://www.facebook.com/zlotypromyk.


Z kolei Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości „Progress", dzięki realizacji projektu „Spełniony rodzic – radosny maluch”, otworzyło w Sieradzu żłobek „Reksio”. Głównym celem było zwiększenie aktywności zawodowej min. 30 rodziców z terenu Gminy Sieradz powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowywaniem dzieci, poprzez zapewnienie opieki w żłobku utworzonym w Sieradzu dla 30 dzieci w wieku 1-3 lat. W żłobku utworzona została grupa licząca 22 dzieci, które miały zapewnioną opiekę w dni robocze w godzinach od 6.30 do 18.30. Dodatkowo maluchy korzystały z bogatej oferty zajęć dodatkowych – logopedycznych, korekcyjno-rehabilitacyjnych, nauki języka angielskiego oraz rytmiki. Zakupione zostało także całe wyposażenie żłobka tj. meble, stoliki, zabawki, pomoce dydaktyczne itp. Dotacja pokrywała również koszty opieki np. koszty wyżywienia. Efektem realizacji projektu, oprócz szczęśliwych dzieciaków, byli także spełnieni rodzice – 35 osób wróciło na rynek pracy w wyniku udzielonego wsparcia.


Mamy zatem nadzieję, iż w ramach ogłoszonego konkursu powstanie więcej tego typu projektów. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdziecie tutaj:
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.


W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich. Zapraszamy do składania wniosków!

 
Top