Szansa na rozwój taboru kolejowego w łódzkiem

Data publikacji: 29.09.2021 r.

BLOG NAGLOWEK 29 09
Szansa na rozwój taboru kolejowego w łódzkiem

 

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs w ramach osi priorytetowej III. Transport. Przedmiotem konkursu jest zakup lub modernizacja taboru kolejowego. Zgłoszenia do naboru będą przyjmowane od 18 do 25 października 2021 roku.

Z racji specyfiku naboru, jest on przeznaczony dla ściśle określonych podmiotów. Wśród nich znajdują się:

- jednostki samorządu terytorialnego;

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej;

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają osobowość prawną;

- przedsiębiorcy.

Tabor kolejowy, który zostanie zakupiony w ramach dotacji pozyskanej dzięki konkursowi, powinien być wykorzystywany przede wszystkim do regionalnych przewozów publicznych. Możliwe będzie jednak także uzyskanie wsparcia finansowego dla zaplecza technicznego, które będzie służyć do obsługi pociągów.

Zainteresowane podmioty wnioski konkursowe mogą składać na dwa sposoby – poprzez Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, mieszczące się przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi, a także z zastosowaniem internetowego generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem https://rpo-fundusze.lodzkie.pl/

Pula środków przeznaczonych na opisywany konkurs to ponad 11,5 miliona złotych. Maksymalny poziom dofinansowania pojedynczego projektu wynosi 85% jego wartości. Maksymalna dopuszczalna kwota finansowania nie została ustalona.

Inwestycje związane z transportem kolejowym należą do głównych wydatków Województwa Łódzkiego, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeznaczono blisko 264 miliony złotych unijnych pieniędzy na budowę Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Samo miasto Łódź otrzymało zaś aż 1,7 miliarda złotych z Funduszu Spójności na budowę tunelu średnicowego, który połączy dworce Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska.

  

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
 
Top