Unijne dotacje dla żłobków w Łódzkiem

Data publikacji: 17.01.2020 r.

Część załączonej wiadomościUnijne dotacje dla żłobków w Łódzkiem

 

Znalezienie od ręki wolnego miejsca w żłobku wydaje się równie niemożliwe, jak wygrana na loterii? Okazuje się, że wcale nie musi tak być. W Łódzkiem powstaje coraz więcej miejsc opieki nad maluchami, a ich rodzice podejmują pracę. Przyczyniają się do tego środki z Funduszy Europejskich. Już wkrótce Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosi kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Fundusze Europejskie dla dobra (nie tylko) najmłodszych

Z unijnych dotacji można utworzyć miejsca, dzięki którym rodzice mogą wrócić do pracy spokojni o bezpieczeństwo i rozwój swoich pociech. Dotychczas w ramach konkursów ogłaszanych przez UMWŁ, dotyczących wsparcia działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym pieczę nad dziećmi w wieku do lat 3, podpisano 138 umów o dofinansowanie projektów. Wg danych na dzień 31.12.2019 r. utworzono 2 326 miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych czy poprzez zatrudnienie dziennego opiekuna (ponadto planowane jest utworzenie 1100 nowych miejsc). Czy warto się ubiegać o dotację na takie działania? Za odpowiedź posłuży nam przykład jednego z dotychczasowych beneficjentów. Przedstawiamy Żłobek Montessori w Łodzi, który uzyskał ponad 328 tys. zł dofinansowania.

 

Tworzą przyszłość z dotacjami

Anna Hanausek-Badziak otworzyła w Łodzi pierwszy prywatny żłobek, który uzyskał wpis do Rejestru prowadzonego przez Urząd Miasta. – Dzieci są dla mnie ważne. Ich rozwój od najwcześniejszych lat jest fascynujący. Rozwijając najmłodszych, tworzymy świat przyszłości. Jeśli wychowamy je na ludzi otwartych i odpowiedzialnych za siebie i otoczenie, w jakim funkcjonują, będzie to lepszy świat – wyjaśnia założycielka placówki i dodaje – Uważam, że metoda pedagogiczno-opiekuńcza Marii Montessori jest świetna, żeby budować właśnie takie osobowości i postawy. Pozwala dziecku rozwijać się zgodnie z jego własnym rytmem, co według mnie jest bardzo ważne na najwcześniejszych etapach rozwoju, równocześnie dając mu szansę na eksperymentowanie i samodzielne szukanie rozwiązań. Od sierpnia 2019 r. misję żłobka wspiera unijna dotacja. Pieniądze przyznane przez UMWŁ umożliwiły utworzenie w nim 15 nowych miejsc. Zostały one przeznaczone dla maluchów, których matki pozostają bez zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3. Oferowana pomoc ułatwia powrót na rynek pracy po przerwie związanej z obowiązkami rodzicielskimi. Na tym jednak nie koniec. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego placówka mogła również podjąć prace modernizacyjne i remontowe, a także zakupić niezbędne wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami. Dotacja umożliwia również realizację dodatkowych zajęć z logopedą, z rytmiki i języka angielskiego oraz obniżenie kosztów wyżywienia. Wszystkie te działania te wpływają na tworzenie przyjaznej przestrzeni, sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi i zabawie.

 

Nowy rok – nowe dotacje

W harmonogramie konkursów RPO WŁ na 2020 rok znalazła się informacja, że już I kwartale zostanie ogłoszony kolejny konkurs o dofinansowanie na działania wspierające rodziców/opiekunów w powrocie na rynek pracy poprzez utworzenie nowych miejsc opieki. Nabór wniosków zaplanowano na kwiecień br. Dzięki dotacji będzie można sfinansować wydatki pozwalające na utworzenie nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, takie jak np.:
•    dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz ich adaptację (tj. wykonanie prac remontowo-wykończeniowych),
•    zakup i montaż wyposażenia,
•    bieżące funkcjonowanie placówki,
•    stworzenie placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.
Ponadto pieniądze można przeznaczyć na aktywizację zawodową rodziców w formie m.in. doradztwa indywidualnego, zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń.
Wg danych statystycznych na dzień 31.12.2018 r. odsetek dzieci objętych opieką żłobkową to niecałe 10%. Ponadto na terenie woj. łódzkiego aż w 108 gminach nie znajduje się żadna instytucjonalna forma opieki nad dziećmi do lat 3. Dotychczas jedynie 8 gmin skorzystało bezpośrednio ze środków dostępnych w ramach konkursów (w trakcie podpisywania są umowy z 6 gminami). Właśnie dlatego do wzięcia udziału w naborze wniosków i tworzenia nowych miejsc opieki przy wsparciu unijnych dotacji szczególnie zapraszamy włodarzy gmin i miast!
 

 
Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top