ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU: 100 MLN ZŁ NA BADANIA CZEKA NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Data publikacji: 28.09.2018 r.

wdobrymzdrowiu-1

ŁÓDZKIE W DOBRYM ZDROWIU: 100 MLN ZŁ NA BADANIA CZEKA NA PRZEDSIĘBIORCÓW

Województwo Łódzkie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferują wysokie dotacje na projekty służące poprawie stanu zdrowia mieszkańców regionu. Przedsiębiorcy i konsorcja z Łódzkiego mają szansę na rozwój, poszukiwanie innowacji i przeprowadzenie prac badawczych.

Jedna z regionalnych specjalizacji Łódzkiego to „Medycyna, farmacja, kosmetyki”. Taki kierunek rozwoju obrany dla województwa nie dziwi, zważając na ilość przedsiębiorstw związanych z branżą zdrowotną, zaplecze naukowe i sukcesy na przestrzeni ostatnich lat.

Jak mówi marszałek Witold Stępień:

– W województwie łódzkim działa wiele firm sektora  farmaceutycznego, biomedycznego i biotechnologicznego. Są tutaj wyspecjalizowane laboratoria oraz wysoki potencjał badawczy skupiony na największych uczelniach w regionie: Uniwersytecie Medycznym, Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim.

To tutaj realizowane są przełomowe projekty, których wyniki, jak bionanoceluloza, plastry hydrożelowe czy nanocząstki niszczące komórki nowotworowe zmieniają oblicze nauki. Po ich komercjalizacji z powodzeniem radzą sobie także na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Nowe kierunki rozwoju

Mimo to, jak wskazują badania, stan zdrowia i długość życia mieszkańców nie są na zadowalającym poziomie. Przekłada się to również na ograniczenie aktywności zawodowej. Dlatego Województwo przygotowało program mający zmienić te sytuację dzięki finansowaniu wybranych innowacji. Wspólne Przedsięwzięcie oparte o agendę badawczą „Łódzkie w dobrym zdrowiu” zostało przygotowane we współpracy z Narodowym centrum Badań i Rozwoju. Projekt zakłada zabezpieczenie kwoty 100 mln zł (po 50 mln od każdej ze stron). Fundusze zostaną przeznaczone na dofinansowania w kolejnych konkursach organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Miliony na badania

Podstawą poszukiwań innowacji i ich późniejszego urynkowienia są prace badawczo-rozwojowe i właśnie na nich skupia się aktualny konkurs o dotacje z RPO WŁ. Przedsiębiorstwa i konsorcja z Łódzkiego mają szansę zrealizować swoje projekty służące poprawie stanu zdrowia nawet z 85 % dofinasowaniem! Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi czy procesu musi wpisywać się w założenia agendy „Łódzkie w dobrym zdrowiu”.

Oznacza to, że badania mogą być prowadzone w jednym z czterech obszarów skupionych na:

  • rozwiązaniach poprawiających skuteczność profilaktyki, diagnostyki i leczenia;
  • opracowaniu leków i wyrobów medycznych;
  • tworzeniu wspomagających narzędzi informatycznych;
  • tworzeniu okołomedycznych rozwiązań technologicznych w kontekście procesu starzenia się.

To bardzo pojemne pojęcia, do których zaliczyć można szeroką gamę przedmiotów badań prowadzonych przez firmy o zróżnicowanych profilach.

 

Jak otrzymać dotację?

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 8 października i potrwa do 16 listopada 2018 roku.
Pełny opis konkursu o numerze 1.2.2, agenda badawcza oraz elektroniczny generator wniosków znajdują się na stronie cop.lodzkie.pl.

Za konkurs odpowiedzialne jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, które gwarantuje pomoc i udzielanie dodatkowych informacji potencjalnym beneficjentom.

 

  

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

rpo8

 

 
Top