COPowiecie na pomoc dla przedsiębiorców?

Data publikacji: 29.08.2018 r.

cop-1

COPowiecie na pomoc dla przedsiębiorców?

MILIONY PRZYZNAWANYCH DOTACJI. STAŁA WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM I NAUKĄ. REALNA POMOC DLA FIRM Z ŁÓDZKIEGO. ZOBACZCIE, KTO ODPOWIADA ZA KONKURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

KTO ZARZĄDZA, KTO POŚREDNICZY?

Regionalny Program Operacyjny w Łódzkiem jest prowadzony na najwyższym szczeblu przez Zarząd Województwa (nazywamy go Instytucją Zarządzającą). Poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego odpowiadają za sprawną i właściwą realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów.

Jednak skala pomocy z Funduszy Europejskich jest bardzo rozległa i odbywa się na wielu polach: od biznesu i nauki, przez zdrowie, kwestie społeczne, aż po ochronę środowiska czy edukację. Aby sprawnie zarządzać setkami konkursów, nadzorowaniem procesów przyznawania dotacji i ich rozliczaniem, a także odpowiednią promocją oraz edukacją mieszkańców, Zarząd zawiera porozumienia z instytucjami wyspecjalizowanymi w określonej tematyce. Nazywamy je Instytucjami Pośredniczącymi.

Mogą nimi zostać wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. W naszym województwie są to: Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitarny.

 

W CENTRUM REGIONALNEJ GOSPODARKI

Dziś skupimy się na pierwszej z nich. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, najczęściej określane za pomocą skrótu COP, to samorządowa jednostka organizacyjna podlegająca Samorządowi Województwa Łódzkiego powołana w 2008 roku. W obecnej edycji RPO (na lata 2014-2020) Centrum jest odpowiedzialny za I Oś Priorytetową „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” oraz II Oś „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”.

W najprostszych słowach te dwie osie mają za zadanie wspierać zacieśnianie współpracy przedsiębiorców ze światem nauki, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i, co bardzo ważne, wprowadzanie ich wyników na rynek. Dodatkowo duży nacisk stawiany jest na ułatwienie dostępu do wiedzy, inwestorów, nowych rynków zbytu. Dzięki temu przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego mają stawać się bardziej innowacyjne, konkurencyjne, a gospodarka całego regionu coraz silniejsza. Szczególną wagę przykłada się do wspierania firm działających w branżach określonych jako kluczowe dla regionu z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dla przypomnienia, Łódzkie stawia na:

  • nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
  • zaawansowane materiały budowlane
  • medycynę, farmację, kosmetyki
  • energetykę, w tym odnawialne źródła energii
  • innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • informatykę i telekomunikację

 

COPORABIA COP?

Centrum przeprowadza poszczególne konkursy o dofinansowania z dwóch pierwszych osi priorytetowych. Odpowiada za ich przygotowanie, promowanie, przyjmowanie wniosków i ich późniejszą ocenę oraz rozliczanie. Jeżeli dany wniosek zostanie zaakceptowany, cały proces przyznawania dotacji, nadzór nad projektem i monitorowanie jego późniejszych efektów również leży po stronie Centrum.

Niezwykle ważną misją COP jest edukowanie i informowanie potencjalnych beneficjentów o czekających na nich możliwościach oraz o aspektach technicznych procesu dofinansowania. Dlatego też eksperci z Centrum nieustannie przygotowują materiały edukacyjne i promocyjne – zarówno te silnie merytoryczne, pisane, jak i nieco luźniejsze w formie, bardzo atrakcyjne produkcje filmowe, animacje itp. Jako instytucja świadoma charakteru naszej „internetowej” codzienności, COP wykorzystuje nowoczesne kanały dotarcia do mieszkańców i podąża za współczesnymi trendami w komunikacji.

 

EDUKACJA I INFORMACJA

Przedsiębiorcy chętni na dotacje mogą rozwiać swoje wątpliwości w rozmowie ze specjalistami. Misja edukacyjna realizowana jest w punkcie stacjonarnym oraz poprzez konsultacje przez telefon i komunikatory internetowe. Dzięki znajomości specyfiki województwa i szerokiej bazie kontaktów z biznesem oraz jednostkami naukowymi, COP ułatwia podejmowanie współpracy między tymi dwoma światami.

Mieszkańcy Łódzkiego mogą również brać udział w darmowych szkoleniach eksperckich prowadzonych przez Centrum. Ich tematyka i zakres dopasowane są do trwających i przewidywanych naborów. Często są odpowiedzią na potrzeby firm z łódzkiego. Prowadzą je doświadczeni eksperci w wielu dziedzinach, od prawa, przez specyfikę Funduszy Europejskich, po rachunkowość i finanse. Warto dodać, że szkolenia są naprawdę częste, w samym okresie wakacyjnym 2018 roku zorganizowano ich aż siedem.

 

Jeżeli chcecie zgłębić swoją wiedzę o Centrum i znaleźć odpowiedzi na nurtujące Was pytania, odwiedźcie stronę: http://www.cop.lodzkie.pl/ lub rpo.lodzkie.pl. Zamieszczono tam także adres i kontakt do punktu konsultacyjnego. Aktualnych newsów szukajcie również na dedykowanym profilu na Facebooku.

 

 

Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:
  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7

 

 

rpo8

 
Top