Podmiotowy System Finansowania – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Data publikacji: 03.08.2017 r.
Podmiotowy System Finansowania – co to jest i kto może z niego skorzystać?

Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo? Chcesz skorzystać ze szkoleń dla siebie i swoich pracowników, ale brakuje ci na to pieniędzy? Skorzystaj z Podmiotowego Systemu Finansowania Województw Łódzkiego – to prostsze niż myślisz.

CZYM JEST PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA?

Podmiotowy System Finansowania to sposób dystrybucji środków pieniężnych przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców i jego pracowników. Jest on oparty na podejściu popytowym. W odróżnieniu od perspektywy finansowej 2007-2013, gdy Fundusze Europejskie przeważnie pokrywały koszty konkretnych pakietów szkoleniowych dla przedsiębiorców, obecnie będzie można samodzielnie wybierać szkolenia lub inne usługi rozwojowe ze specjalnej bazy zawierającej ofertę w największym stopniu odpowiadającą aktualnym potrzebom danej firmy. Uprawnieni do skorzystania z oferty będą przedsiębiorcy, którzy uprzednio otrzymają bon od instytucji wybranej w drodze konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Baza Usług Rozwojowych  pozwoli także zgłaszać zapotrzebowanie na usługę, jeśli nie znajduje się ona wśród już dostępnych na platformie.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BONU ROZWOJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM?

Droga do skorzystania z dofinansowania na rozwój jest krótka:

  1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line dostępny na stronie Operatora* realizującego projekt na terenie województwa łódzkiego,
  2. Zarejestruj siebie jako uczestnika instytucjonalnego  w Bazie Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  3. Poproś swoich pracowników, którzy będą korzystać z usług rozwojowych , o założenie profilu uczestnika indywidualnego i przypisz ich do swojego profilu instytucjonalnego,
  4. Podpisz umowę wsparcia z Operatorem, aby otrzymać numer identyfikacyjny wsparcia,
  5. Wpłać obowiązkowy wkład własny – będzie to nie więcej niż 20% ( dla mikro i małych firm) wartości wsparcia, o które się ubiegasz.

A gdy już znajdziesz interesującą Cię ofertę rozwojową:

  1. Wybierz ją z BUR i skieruj na nią swoich pracowników,
  2. Każdy z uczestników usługi samodzielnie uzupełnia w BUR formularz z danymi osobowymi, a po skorzystaniu z usługi – ankietę ewaluacyjną,
  3. Znając wyniki ankiet swoich pracowników, wypełnij kwestionariusz jako uczestnik instytucjonalny. Wyniki są bardzo ważne, gdyż wpływają na ranking Podmiotów Świadczących Usługi Rozwojowe, stymulując poziom oferty dostępnej w BUR.

NA CZYM POLEGA PRZEWAGA BONÓW ROZWOJOWYCH W RAMACH PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA NAD INNYMI FORMAMI WSPARCIA?

Po pierwsze, jako przedsiębiorca sam decydujesz o czasie i miejscu wykorzystania bonu. Usługę wybierasz w dogodnym dla siebie terminie oraz sam decydujesz w jakiej usłudze (wybranej z BUR) chcesz Ty i Twoi pracownicy brać udział.

Po drugie, mając w dyspozycji bony, masz możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rozwojowe pracowników i możesz wybrać lub zmienić usługi w każdej chwili w okresie ważności bonów.

Po trzecie, nie angażujesz środków własnych na sfinansowanie usługi rozwojowej przed jej rozpoczęciem, wpłacasz jedynie wymagany wkład własny do Operatora.

Po czwarte, nie jesteś zaangażowany w szereg procedur w aplikowaniu o środki  oraz skomplikowanych rozliczeń, gdyż rozliczenie kosztów usługi będzie występowało po stronie Operatora oraz Podmiotów  Świadczących Usługi Rozwojowe.

Aktualnie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest pierwszym Operatorem i dystrybutorem bonów w województwie łódzkim. Realizuje projekt „Strefa rozwoYOU” (www.strefarozwoju.lodz.pl). Kolejnych Operatorów chcemy wybrać jeszcze przed końcem 2017 roku między innymi w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17 (nabór wniosków trwa od 2 do 16 sierpnia 2017 r.)

* Operator dysponuje bonami rozwojowymi na szkolenia, doradztwo i studia podyplomowe udostępnianymi mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

 
Top