O kobiety dbamy nie tylko od święta

Data publikacji: 08.03.2017 r.
O kobiety dbamy nie tylko od święta

Jak co roku, 8 marca do tysięcy kobiet z województwa łódzkiego przyjdą panowie z kwiatami, czekoladkami, uśmiechem i miłym słowem. Za to my przychodzimy z ofertą przedsięwzięć dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, skierowaną specjalnie do nich. Drogie Panie, przyjmijcie ją wraz z życzeniami, aby każdy projekt, w który zaangażujecie się w życiu, okazał się skuteczny, efektywny, użyteczny, trwały i trafny*. 

PROPOZYCJE DLA KOBIET SZUKAJĄCYCH PRACY, NOWYCH KWALIFIKACJI LUB WSPARCIA PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Ten rodzaj oferty od lat ma największe zapotrzebowanie, ale i propozycji jest niemało. 

Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Kobiety w wieku powyżej 29 lat i zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą wziąć udział w projekcie przewidującym m.in. poradnictwo zawodowe, staże lub prace interwencyjne, a nawet bezzwrotne wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegóły dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy z naszego województwa.

Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia

Podobny rodzaj oferty proponują także organizacje pozarządowe i firmy, jednak bez możliwości uzyskania dotacji na otworzenie działalności gospodarczej. Nie trzeba się rejestrować w urzędzie pracy – wystarczy zgłosić się do jednego z realizatorów projektu. Ich lista dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

Programy outplacementowe, czyli aktywizacja zawodowa osób tracących pracę z winy pracodawcy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego oferuje także pomoc w przypadku utraty bądź zagrożenia utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Kobiety, które znalazły się w takiej sytuacji, mogą skorzystać z szerokiego wachlarza pomocy – szkoleń zawodowych, pośrednictwa pracy, poradnictwa psychologicznego, staży, studiów podyplomowych, a także bezzwrotnego wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. Lista instytucji oferujących programy aktywizacji zawodowej dostępna jest na naszej stronie.

PROPOZYCJE DLA MŁODYCH MAM POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z NARODZINAMI DZIECKA

Kobiety, które przerwały pracę zawodową ze względu na narodzenie się dziecka, ale są już gotowe na powrót do aktywności, mogą wziąć udział w projekcie przewidującym zarówno wsparcie dla nich, jak i dla maluchów. Młode mamy mogą skorzystać z doradztwa, pośrednictwa pracy, szkoleń i staży, w czasie gdy ich dzieci będą spędzać czas w żłobkach, klubach dziecięcych lub pod opieką niań – a wszystko w ramach jednego projektu. Informacji o tym, gdzie jest prowadzona nadal rekrutacja, szukajcie również na naszej stronie.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORU JELITA GRUBEGO, PIERSI I SZYJKI MACICY

I wreszcie coś jeszcze ważniejszego niż praca, czyli zdrowie łódzkich kobiet. Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu udział w programach profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy będzie wygodniejszy i atrakcyjniejszy. Instytucje medyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zapewnienie bezpłatnego dowozu pacjentek, opieki nad dziećmi i osobami starszymi na czas badań ich opiekunek oraz działania informacyjno-edukacyjne dla personelu medycznego oraz dla kobiet z grup ryzyka, zachęcające do udziału w badaniach. Wszystko po to, by z programów profilaktycznych skorzystało jak najwięcej kobiet z naszego regionu, a przez to wykrywalność nowotworów, zwłaszcza na wczesnym etapie choroby, była jak największa.

Pytania? Konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich chętnie odpowiedzą – nie tylko kobietom – i pomogą skontaktować się z wybranym projektodawcą.

 


* Są to najczęściej stosowane kryteria w procesie ewaluacji projektów unijnych.

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Foter.com

 
Top