Jak długo cieszyć się zdrowiem i przedłużyć swoją aktywność zawodową?

Data publikacji: 08.11.2016 r.
Jak długo cieszyć się zdrowiem i przedłużyć swoją aktywność zawodową?

Zdrowie jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Kiedy jesteśmy chorzy, wiele innych kwestii traci na znaczeniu. W zachowaniu dobrego zdrowia, a przy tym długiej aktywności zawodowej, w województwie łódzkim pomogą Wam środki z Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Celem Poddziałania X.3.1 RPO WŁ na lata 2014–2020, jest ułatwienie mieszkańcom naszego województwa powrotu do pracy oraz wydłużenie ich aktywności zawodowej, dzięki wdrażaniu programów zdrowotnych wykorzystujących rehabilitację medyczną obejmującą       m.in.:

 • rehabilitację onkologiczną,
 • rehabilitację psychiatryczną,
 • rehabilitację kardiologiczną,
 • rehabilitację neurologiczną,
 • rehabilitację pulmonologiczną,
 • rehabilitację narządów ruchu.

O dotację w wysokości do 91% wydatków kwalifikowanych mogą ubiegać się podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, takie jak np. gminy, ale także organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje naukowe czy też jednostki badawczo–rozwojowe. Warunkiem jest posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług, których dotyczy projekt.

Grupą docelową, czyli bezpośrednimi odbiorcami pomocy, są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia, które mogą być objęte programami rehabilitacyjnymi i profilaktycznymi.

W ramach naboru wniosków planowanego na IV kwartał 2016 r. finansowane będą projekty, polegające m.in. na działaniach w zakresie:

 • świadczenia usług zdrowotnych dla osób uczestniczących w projektach,
 • realizacji turnusów rehabilitacyjnych dla osób uczestniczących w projektach,
 • zapewnienia dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej,
 • zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania z usługi,
 • realizacji działań informacyjno–edukacyjnych skierowanych do mieszkańców woj. łódzkiego,
 • realizacji działań informacyjno–szkoleniowych, skierowanych przede wszystkim do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy orzeczników.

Jak już pisaliśmy, ogłoszenie naboru wniosków zaplanowaliśmy na IV kwartał bieżącego roku. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to ponad 2 miliony złotych.

Jak widzicie, dzięki RPO WŁ możecie dłużej cieszyć się zdrowiem i tym samym przedłużyć swoją aktywność zawodową. Każdy z nas chce czerpać z życia jak najwięcej i spełniać swoje marzenia, a dobry stan zdrowia jest tego podstawowym warunkiem.

Możecie liczyć na naszą pomoc! – www.rpo.lodzkie.pl.

 
Top