Webinarium pt. „Pomoc projektowa” 28.09.2016 r. Pytania i odpowiedzi (część 2)

Data publikacji: 04.10.2016 r.
Webinarium pt. „Pomoc projektowa” 28.09.2016 r. Pytania i odpowiedzi (część 2)

W związku z szóstym webinarium, które odbyło się 28 września br., prezentujemy poniżej pozostałą część pytań uczestników spotkania oraz odpowiedzi naszych ekspertów merytorycznych.

Pytanie: Skoro badania przemysłowe mają większy poziom dofinansowania to czy w projekcie można uwzględnić tylko ten rodzaj badań?

Odpowiedź: Niestety nie – w projektach badawczych finansowanych z RPO WŁ na lata 2014–2020 musisz uwzględnić zarówno badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe.

Pytanie: Planuję realizację projektu badawczego, ale nie wszystkie osoby, które będą uczestniczyć w pracach badawczych mogą być zatrudnione na umowę o pracę. Czy wynagrodzenie elektronika zatrudnionego na umowę zlecenie będzie zatem kosztem kwalifikowanym?

Odpowiedź: Tak. Koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też kontraktu menedżerskiego, będą wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie. Pamiętaj tylko, że taki wydatek musi spełniać wszystkie warunki określone w „Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ na lata 2014–2020” dostępnego na stronie www.rpo.lodzkie.pl – zakładka „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.

Pytanie: Czy można zlecić prace badawcze innemu przedsiębiorstwu, które posiada laboratoria i  odpowiedni personel do prowadzenia takich prac?

Odpowiedź: Niestety nie. Prace badawczo–rozwojowe (B+R) w ramach projektu finansowanego z  RPO WŁ 2014–2020 można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, posiadającą kategorię naukową co najmniej B. Wykaz tego typu instytucji znajduje się na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pytanie: A co w przypadku, jeżeli nie uda się osiągnąć zakładanych wyników prac badawczych? Czy będzie wtedy trzeba zwrócić dofinansowanie?

Odpowiedź: W takim przypadku lub wtedy, jeżeli okaże się, że po zakończeniu prac badawczych ich wdrożenie jest bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia, należy jak najszybciej złożyć wniosek o płatność końcową.

Z kolei wartość dofinansowania będzie proporcjonalna do zakresu zrealizowanych prac badawczych na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Pytanie: Na czym polega ta komercjalizacja prac?

Odpowiedź: Tak jak mówiła Marta Wankiewicz–Głowacka, może to być wdrożenie opracowanego innowacyjnego produktu do produkcji seryjnej we własnym przedsiębiorstwie.

Możesz jednak dokonać komercjalizacji wyników Twoich prac badawczych również poprzez ich sprzedaż w formie patentu lub licencji innemu przedsiębiorcy, który uruchomi produkcję. Ważne jest to, żeby pamiętać, że w przypadku środków z RPO WŁ na lata 2014–2020 wdrożenie wyników prac badawczych musi nastąpić w przedsiębiorstwie.

Pytanie: Czy o dofinansowania, o których mówią eksperci może się także ubiegać duże przedsiębiorstwo?

Odpowiedź: Zależy to od danego konkursu – tego typu informacja jest zawsze zamieszczona w  ogłoszeniu o konkursie oraz w regulaminie konkursu.

 
Top