Lista projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Data publikacji: 09.09.2017 r.

8 września 2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listę projektów przekazanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 z Poddziałania IX.2.2 "Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Lista dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Top