Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego kształcenia ogólnego - miasto Łódź


Top