Wynik oceny merytorycznej dla projektu pn.„Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną”

Data publikacji: 09.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0004/17, pn. „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną” złożony przez Muzeum Tradycji Niepodległościowych uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 65,35 % punktów.0


Top